Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Toimeentulotuen käsittelyajat lain edellyttämällä tasolla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella

Pohjois-Suomi

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki lokakuussa 2018 kyselyn määräaikojen noudattamisesta toimeentulotukihakemuksia käsiteltäessä. Toimeentulotukilain mukaan hakemus on käsiteltävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemän arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta.  Kyselyn perusteella Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on käsitelty toimeentulotukilain edellyttämällä tavalla muutamia yksittäisiä hakemuksia lukuun ottamassa. Hakemusten käsittelyajat eivät Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ylittyneet siten, että aluehallintovirastossa olisi ollut tarvetta valvontatoimenpiteisiin ryhtymiseen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on ottanut valvontaan kyselyyn vastaamatta jättäneet kunnat. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella Puolangan kunta jätti vastaamatta kyselyyn, joten Valvira on lähettänyt Puolangan kuntaan selityspyynnön.  

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jäi kuntien tehtäväksi sen jälkeen, kun toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirrettiin vuoden 2017 alussa Kelan tehtäväksi.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräaikojen suunnitelmallinen valvonta on osa aluehallintovirastojen ja Valviran suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa, jonka toimeenpanoa voi seurata sosiaalisessa mediassa #sotevalo19.

Laki toimeentulotuesta


Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, puh. 0295 017 576
marja-leena.lantto@avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

ylitarkastaja Lilli Autti, puh. 0295 209 605
lilli.autti@valvira.fi
Valvira


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty