Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Ratkaisujen penkki keräsi satoja ehdotuksia SuomiAreenassa – terveiset lähetetty ministeriöön

Aluehallintovirastot osallistuivat SuomiAreena-tapahtumaan 2019 pääteemanaan lasten ja nuorten hyvinvointi. Kansalaistorilla kaiken ikäisiltä pyydettiin ratkaisuja lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Terveiset on nyt toimitettu valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tekijöille.

"Miten lasten ja nuorten hyvinvointia saadaan parannettua?" oli kysymys, jota aluehallintoviraston työntekijät kysyivät SuomiAreenan vierailijoilta 15.-19.7.2019. Oman ratkaisuehdotuksensa pystyi kirjoittamaan Ratkaisujen penkkiin tai sosiaalisessa mediassa jaettavaan kuvaan. Uniikki Ratkaisujen penkki oli tuunattu Porin nuorten työpajoissa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi todella pysäytti ihmisiä miettimään ratkaisuja. Yli 700 henkilöä jätti ratkaisuehdotuksensa penkkiin tai osoitti tukensa jo kirjoitetulle. Lisäksi osa jakoi ideansa somessa. Terveiset on toimitettu opetus- kulttuuriministeriön virkamiehille, jotka valmistelevat valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaa.

"Liikuttavia terveisiä", sanoo ylitarkastaja Sahi

Yksi lukuisista aluehallintovirastolaisista, jotka keskustelivat ratkaisuehdotuksista niin lasten ja nuorten kuin senioreiden ja työikäisten kanssa, on ylitarkastaja Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Oli todella liikuttavaa kuulla ennen kaikkea lasten omia ajatuksia. Mieleen jäi erityisesti 10-vuotias Daniel, joka toivoi lisää sosiaalisuutta Suomeen ja vähemmän teknologiaa kouluissa lapsille. Myös kiusaamisen kitkeminen puhututti paljon.

Nuorisokysymysten parissa työskentelevä Sahi kävi läpi kaikki penkin kirjoitukset ja teki niistä temaattisen koosteen. Toistuvia teemoja olivat "lapsia pitää kuunnella", "epätasa-arvoa ja yksinäisyyttä tulee vähentää" sekä "opetukseen ja varhaiskasvatukseen pitää satsata". Lisäksi vaadittiin, että erilaisuutta tulee tukea ja toimintaa järjestää lapsille ja nuorille.

– Toive saada lapsille ja nuorille lisätoimintaa liittyy harrastuksiin. Olen iloinen, että Suomessa on kiinnostuttu niin sanotusta Islannin mallista, jossa valtion tukemana sekä perheiden ja eri toimijoiden yhteistyöllä varmistetaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastaa.

Aluehallintovirastot tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia osana työtään

Aluehallintovirastoissa lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään monella tavalla.

 • Avit myöntävät valtionavustuksia mm. liikuntaan ja harrastuksiin, nuorten työpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön. Vuonna 2019 avustuksia on koko maassa jaettu 31 172 964 euroa. Lisäksi nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen on jatkuva haku.
 • Avit tukevat liikuntapaikkojen rakentamista ja liikunnallista elämäntapaa, mikä monesti koskee myös lapsia ja nuoria.
 • Avit valvovat miten lapsia ja nuoria kohdellaan esimerkiksi lastenkodeissa tai terveydenhoidon parissa.
 • Avit järjestävät täydennyskoulutusta opettajille esimerkiksi siitä, kuinka tärkeää on ehkäistä kiusaamista ja kuunnella lapsia. Avit myös edistävät lasten oikeutta varhaiskasvatukseen.
 • Avit edistävät kirjastojen toimintaa. Laadukkaat kirjastopalvelut, jotka huomioivat hyvin myös lapset, edistävät kaikenikäisten osallisuutta ja hyvinvointia.
 • Jos lapsi tai nuori kokee, että häntä on kohdeltu lainvastaisesti hänelle kuuluvissa palveluissa, hän tai hänen huoltajansa voivat tehdä aluehallintovirastolle kantelun. Kantelu pitää tehdä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella palvelun toimipaikka (esim. lastenkoti) on.

Lisätietoa:


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty