Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Liikuntapaikkojen rakentamiselle valtionavustusta 900 000 euroa

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt liikuntapaikkojen rakentamishankkeisiin valtionavustusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle yhteensä 900 000 euroa.

Avustusta on myönnetty kaikkiaan 15 hankkeelle. Rakennushankkeista 11 on Varsinais-Suomessa ja neljä Satakunnassa. Hakemuksia oli yhteensä 26.

Avustusten myöntämisessä painotettiin erityisesti niin sanottuja lähiliikuntapaikkoja (llp), jotka ovat useimmiten koulujen liikunnallisia pihahankkeita ja jotka palvelevat kuntalaisia myös kouluajan ulkopuolella.

Lounais-Suomessa valtionavustusta oli jaettavana tänä vuonna 100 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Silti hankekohtaisia avustuspäätöksiä jouduttiin jonkin verran pienentämään aikaisempaan nähden, koska hakemuksia oli enemmän ja haettujen avustusten yhteismäärä huomattavasti suurempi kuin viime vuosina.

Varsinais-Suomi

 • Kaarinan kaupunki: Auranlaakson koulun llp 50 000 euroa
 • Kosken TL kunta: tenniskenttä–jääkiekkoradan perusparannus 15 000 euroa
 • Liedon kunta: Loukinaisten koulun llp 50 000 euroa
 • Manhattan Sport Center Oy/ Kaarina: tennishallin perusparannus 67 000 euroa
 • Naantalin kaupunki: Maijamäen koulun llp 92 000 euroa, lisäksi ennakkovarauspäätöksenä 78 000 euroa vuodelle 2020
 • Paraisten kaupunki: Simonkylän koulun llp 42 000 euroa
 • Raision kaupunki: Vaisaaren koulun llp 144 000 euroa
 • Ruskon kunta: pesäpallokentän perusparannus 47 000 euroa
 • Salon kaupunki: Tupurin koulun llp 84 000 euroa
 • Vehmaan kunta: Yhtenäiskoulun llp 69 000 euroa
 • Vehmaan kunta: pallokenttäalue 30 000 euroa

Satakunta

 • Makis Oy/ Rauma: maauimalan huoltorakennuksen perusparannus 98 000 €
 • Merikarvian kunta: tekonurmikentän perusparannus 31 000 €
 • Porin kaupunki: Liisantorin pallokenttä (hiekkatekonurmi) 65 000 €
 • Ulvilan kaupunki: pesäpallonkentän perusparannus ja laajennus 16 000 €

Lisätietoa:
Keijo Kuusela, liikuntatoimen ylitarkastaja, puh. 0295 018 304     
etunimi.sukunimi(at)avi.fi 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty