Terveys

Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Liikkuva opiskelu -ohjelma Lounais-Suomessa sai 350 000 euroa

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kehittämisavustusta lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille paikallishankkeisiin yhteensä 350 000 euroa. Avustussummalla tuettiin 21 hanketta. Hakijoita oli 24. Liikkuva opiskelu -ohjelma jatkaa Liikkuva koulu -toimintaa toisella asteella. Ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä edistää opiskelukykyä.

Valtion talousarvioon vuodelle 2019 sisällytetyn kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Erityisenä tavoitteena on vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Toteutuksessa on keskeistä oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Jokainen koulutuksen järjestäjä voi toteuttaa liikkuvaa opiskelua omalla tavallaan.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille lukioihin ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Tämänvuotinen haku koski sekä uusia että vuonna 2017 toisen asteen kokeiluun valittuja hankkeita.

Liikkuva opiskelu
 

Avustusta myönnettiin seuraaville kunnille ja koulutuksen järjestäjille:

Lukiot ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset

Huittisten kaupunki, 11 000 euroa
Kaarinan kaupunki, 9 000 euroa
Kankaanpään kaupunki, 11 000 euroa
Kokemäen kaupunki, 9 000 euroa
Laitilan kaupunki, 3 000 euroa
Liedon kunta, 5 000 euroa
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, 20 000 euroa
Länsirannikon Koulutus Oy/WinNova, 25 000 euroa
Mynämäen kunta, 8 500 euroa
Naantalin kaupunki, 10 000 euroa
Nakkilan kunta, 6 000 euroa
Paasikiviopisto yhdistys r.y., 4 000 euroa
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, 24 000 euroa
Salon kaupunki, 14 000 euroa
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, 9 000 euroa
Satakunnan koulutuskuntayhtymä/SATAEDU, 13 000 euroa
Someron kaupunki, 3 500 euroa
Säkylän kunta, 1 000 euroa
Turun kaupunki, 150 000 euroa
Ulvilan kaupunki, 4 000 euroa
Åbo Akademi (Vasa övningsskolas gymnasium), 10 000 euroa
                                                                                                                                                     
Lisätietoja
suunnittelija Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303
etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty