Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Liikkuva opiskelu -avustuksen hakuaika on käynnissä

Toisen asteen oppilaitoksiin tarkoitetuilla liikkuva opiskelu -avustuksilla tuetaan liikunnallista toimintakulttuuria. Avustusta liikuntahankkeisiin voivat hakea toisen asteen koulutuksen järjestäjät.

Liikkuva opiskelu -kehittämisavustuksen hakuaika alkaa 31.1.2020 ja päättyy 6.3.2020 kello 16.15. Avustuksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät liikunnallista toimintakulttuuria lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Avustus liittyy Liikkuva opiskelu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on saada jokainen opiskelija liikkumaan vähintään tunnin päivässä.

Avustusta voivat hakea lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset koulutuksen järjestäjät. Avustusta haetaan oman alueen aluehallintovirastolta. Hakemus tehdään sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Hyvä liikuntahanke huomioi opiskelijat ryhmänä ja yksilöinä

Liikkuva opiskelu -avustuksia myönnetään hankkeille, jotka edistävät opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta oppilaitoksissa. Fyysinen aktiivisuus lisää nuorten opiskelukykyä ja henkistä hyvinvointia. Erityisen tärkeää on kannustaa vähän liikkuvia opiskelijoita liikkumaan säännöllisesti.

Hankkeissa voi olla Liikkuva opiskelu -toiminnan organisointiin, opetukseen, oppilaitokseen, opiskelijoihin ja moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä. Esimerkiksi vuoden 2019 valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -palkinnon saanut ammattiopisto Lappia on kehittänyt hankkeessaan määrätietoisesti liikuntaa neljän toimipisteen tarpeisiin. Liikkuva Lappia -hankkeessa on huomioitu toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen ja siinä vaiheessa, kun opiskelijat siirtyvät työelämään. Opiskelijoita on kannustettu liikkumaan kirjaamalla liikunta osaksi jokaisen henkilökohtaista opetussuunnitelmaan. Samalla hanke on tuonut yhteisöllistä tekemistä opiskelijoille.

Aluehallintoviraston avustukset liikuntahankkeille

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina nuorisotyöhön, kirjastoille ja liikuntahankkeisiin. Liikuntaan kohdennetuilla avustuksilla tuetaan laajasti suomalaisten liikkumista ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan eri kohderyhmien liikuntaa ja parannetaan liikuntapalvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Liikkuva opiskelu -koulutus 20.2.2020

Kajaanissa pidettävän koulutuksen aamupäivän osuus klo 9−11.30 livestriimataan ja tallennetaan. Aamupäivän osuus sisältää yleistä tietoa valtionavustusten hakemisesta ja hankkeista.
Lisätietoa koulutuksesta tapahtumakalenterissa

Lisätietoja:

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto: ylitarkastaja Kristian Åbacka, p. 0295 016 537
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515
 • Lapin aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 025 017 396
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822 ja suunnittelija Emilia Piitulainen, p. 0295 018 848
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi

Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty