Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Lapin alueellinen valmiustoimikunta kokoontui - tilanne Lapissa rauhallinen

Lappi

Lapin alueellinen valmiustoimikunta piti perjantaina 20.3.2020 kokouksen, jossa keskityttiin Lapin koronavirustilanteeseen ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin vallitsevissa poikkeusoloissa.

Valmiustoimikunta kävi kokouksessaan läpi koronavirustilannetta ja kuuli eri viranomaisten tilannekatsaukset. Lapin viranomaiset jatkavat varautumistoimia ja toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Lapissa epidemia ei ole vielä käynnissä ja tilanne on rauhallinen. Sairaustapausten ennakoidaan kuitenkin lisääntyvän. Lapin aluehallintovirasto kutsuu kuntien johtavat lääkärit ja johtavat sosiaalityöntekijät jatkossa viikottain järjestettäviin Skype-palavereihin, joissa käsitellään koronavirustilannetta. Valmiustoimikunnan sihteeristö ja viestintäjaos kokoontuvat myös säännöllisesti.

Lapin valmiustoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Kaisa Ainasoja kertoi kokouksessa Lapin aluehallintoviraston 17.3.2020 Lapin alueelle antamista tartuntatautilain mukaisista määräyksistä koskien oppilaitosten sulkemista ja yli 10 hengen yleisötilaisuuksien kieltämistä. Hän korosti, että tilanne Lapissa on rauhallinen ja hallinnassa. Jatkoa ajatellen on kuitenkin tärkeää, että kaikki noudattavat valtakunnallisia määräyksiä ja suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja hidastamiseksi.

 

Alueellinen valmiustoimikunta yhteensovittaa varautumista

Aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä on varautumisen yhteensovittaminen alueellaan ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen. Tässä kokonaisuudessa Lapin aluehallintoviraston johdolla toimiva Lapin alueellinen valmiustoimikunta sekä sen sihteeristö ja viestintäjaos ovat keskeisiä toimijoita. Lapin alueellinen valmiustoimikunta on toiminut jo vuosikymmenten ajan ja se on osallistunut lukuisiin valmiusharjoituksiin, joissa on varauduttu erilaisiin normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Lapin alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 27.3.2020.

Lapin valmiustoimikunnassa ovat edustettuina Jääkäriprikaati, Lapin lennosto, Lapin rajavartiosto, Lapin pelastuslaitos, Lapin poliisilaitos, Suojelupoliisi, Oulun hätäkeskus, Tornion tulli, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Rovaniemen seurakunta, Yle Rovaniemi, SPR Lapin piiri, Erillisverkot Oy, Napapiirin Energia ja Vesi, MPK/Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri sekä Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta.

Kaikkien aluehallintovirastojen yhteydessä toimii alueelliset valmiustoimikunnat, jotka kokoontuvat useita kertoja vuodessa.

 

Lisätietoja: ylijohtaja Kaisa Ainasoja, puh. 0295 017 345 ja pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Joni Henttu, puh. 0295 017 364, etunimi.sukunimi@avi.fi, Lapin aluehallintovirasto


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty