Terveys

Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Liikuntamahdollisuuksia jokaiselle - 8 miljoonaa euroa liikuntapaikkahankkeisiin

Avustusta saivat aluehallintovirastoilta lukuisat hankkeet, joilla tuetaan suomalaisten mahdollisuuksia liikkumiseen.

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista vuodelle 2020. Avustusta myönnettiin kaiken kaikkiaan noin kahdeksan miljoonaa euroa 122 hankkeelle ympäri Suomen. Liikuntapaikkarakentamisen avustuksilla rakennetaan uusia liikuntapaikkoja sekä korjataan jo olemassa olevia paikkoja.

Tänä vuonna myönnettyjen avustusten painopisteinä olivat etenkin lasten ja nuorten lähiliikuntapaikkojen sekä kunto- ja terveysliikunnan edellytysten parantaminen. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihoja kehittämällä lisätään liikunnan mahdollisuuksia lasten arkeen. Liikuntapaikkarakentamisen avustukset hyödyttävät kuitenkin kaikenikäisiä suomalaisia. Avustuksilla tuetaan paljon ilmaisia ja jokaisen käytettävissä olevia matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Lisäksi avustukset mahdollistavat uusien lajien kokeilemisen omalla lähialueella.

Myönnetyt avustukset alueittain

Liikuntapaikkarakentamisen avustusta myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 8 045 000 euroa. Linkkien takaa näet tarkemmat tiedot avustusta saaneista hankkeista kunkin aluehallintoviraston alueella:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 3 328 000 euroa 52 hankkeelle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 850 000 euroa 14 hankkeelle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 480 000 euroa 11 hankkeelle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 750 000 euroa 10 hankkeelle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 937 000 euroa 28 hankkeelle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 700 000 euroa viidelle hankkeelle.

Aluehallintoviraston avustukset liikuntaan

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntahankkeisiin. Liikuntaan kohdennetuilla avustuksilla tuetaan laajasti suomalaisten liikkumista ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan eri kohderyhmien liikuntaa ja parannetaan liikuntapalvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Liikuntapaikkarakentamisen avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmille soveltuvien liikuntapaikkojen rakentamista ja korjaamista. Aluehallintovirasto myöntää avustuksia liikuntapaikkahankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv 0 %).

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta haetaan aluehallintovirastolta rakentamisen aloitusvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI: ylitarkastaja Sixten Wackström, p. 0295 016 565 
Itä-Suomen AVI: johtaja Matti Ruuska, p. 0295 016 521
Lapin AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396
Lounais-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, p. 0295 018 069
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: ylitarkastaja Jarkko Rantamäki, p. 0295 018 832
Pohjois-Suomen AVI: liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty