Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Pohjois-Suomen alueen tautitilanne on hyvä, mutta varautumistoimia on jatkettava

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen alueellisen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui tänään 5. verkkokoukseensa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla ja päivitti tilanteen viimeisen kolmen viikon ajalta. Verkosto edelleen painotti ohjeiden ja suositusten noudattamisen tärkeydestä, jotta rauhallinen tautitilanne säilyy alueellamme jatkossakin. Vastuu hyvän koronatilanteen jatkumisesta on jokaisella meistä.

- Ylijohtaja Terttu Savolainen kertoi alueemme rauhallisesta virustilanteesta, mutta muistutti kesälomakauden alkaessa siitä, että hyvä tilanne on rajoitustoimien ja ihmisten oman toiminnan ansiota. Viime aikoina on kuitenkin näkynyt ohjeiden ja suositusten noudattamisessa herpaantumista. On muistettava, että virus ei ole vielä hävinnyt keskuudestamme.

Ravintolat ovat avautuneet kesäkuun alussa poikkeusjärjestelyin. Aluehallintovirastojen tarkastajat tekevät tartuntatautilain mukaisesti ravintoloiden avaamisen valvontaa ja ohjausta, jotta tartunnat eivät pääsisi leviämään.  Viranomaiset tekevät koko ajan tiivistä yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa ja seuraavat tilanteen kehittymistä.

Toinen aalto voidaan vielä nähdä

Vaikka koronavirustilanne on ollut alueellamme rauhallinen jo pitkään, niin emme voi varmuudella tietää jatkuuko se sellaisena, muun muassa Pohjois-Ruotsissa on ilmennyt edelleen useita uusia tapauksia. Verkosto muistutti, että hyvästä tartuntatautitilanteesta huolimatta on varauduttava viruksen toiseen aaltoon.   

Ruokaa on kauppojen hyllyillä normaaliin tapaan

Tällä hetkellä päivittäistavarahuollon tilanne on hyvä ja tuotteiden saatavuus on vakaa. Verkkokauppa ja kotiinkuljetukset ovat lisääntyneet, mikä on aiheuttanut palvelujen ruuhkautumista osassa kaupoista, jonne ei ole vielä saatu riittävästi työntekijöitä. 

Nopea kesän tulo ja rajoitusten väljentäminen on saanut ihmiset liikkeelle ja mökeille, mikä on näkynyt kaupan palvelujen kysynnän kasvuna muun muassa piha- ja puutarhatuotteissa. Päivittäistavarahuollon toimijat ja ohjelmapalveluyritykset ovat varautuneet ohjeistuksin ja suojavälinein matkailun kasvuun.   

Kuntien ateria- ja puhtaanapitopalvelut suunnittelevat jo syksyn toimintaa ja valmistautuvat yhdessä sivistystoimen kanssa järjestämään ruokailut virusturvallisesta koulujen avautuessa.

Verkosto muistutti, että olemme tautitilanteessa maratonmatkalla ja ohittaneet vasta ensimmäisen juottopisteen.

Päivittäistavarahuollon verkostossa on edustajia Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisäksi ELY-keskuksista, TE-toimistoista sekä alueemme kunnista ja kauppaketjuista. Verkoston tarkoituksena on varmistaa nopea reagointikyky muuttuviin tilanteisiin ja se on avoin vähittäistavarayhtiöille. Verkosto on kokoontunut säännöllisesti 17.4. alkaen. Seuraava kokous on 14.8.

Lue vastauksia yleisiin kysymyksiin koronasta aluehallintoviraston verkkosivuilta: UKK - Koronavirus COVID-19.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
terttu.savolainen@avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty