Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Pohjois-Suomessa rauhallinen epidemiatilanne, jatko riippuu kansalaisten toiminnasta

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla tänään 2.6.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista alueellaan. Tautilanne on jatkunut rauhallisena Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella.

Kesäkuu alkoi rajoitusten väljentämisellä ja valmiustoimikunta muistuttaa, että etenkin nyt jokaisen kansalaisen toiminta vaikuttaa siihen, joudummeko palaamaan tiukempiin rajoitustoimiin.
 

Epidemia on maraton, jossa ollaan nyt ensimmäisellä juottopisteellä

Valmiustoimikunta kuuli valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvisen esityksen varautumisesta ja sen kehittämisen merkityksestä kriisissä. Kurvinen kuvasi epidemian kulkua hyvin vertaamalla sitä maratoniin, jossa ollaan vasta ensimmäisellä juottopisteellä. Kurvinen painotti, että alueellisen tilannekuvan muodostaminen on tärkeä osa varautumista ja kokonaiskuvan muodostamista. Valtakunnalliset päätökset pohjautuvat laajaan monialaiseen tilannekuvaan.  Organisaatioiden roolit ja tehtävät tulee olla kriisissä selkeät.

Kurvinen totesi meidän olevan vasta kriisin alussa, mutta kaiken kaikkiaan olemme päässeet varautumisessa hyvään vauhtiin ja tulipalojen sammuttamisesta on voitu siirtää katsetta tulevaisuuden toimiin. Epidemian ensimmäinen aalto on opettanut varautumisesta ja sen tarpeista paljon, ja nyt tehdään parhaillaan kriisinaikaista kehittämistyötä seuraavia haasteita varten.

Rajoitustoimien muutoksien vaikutuksia arvioidaan kahden viikon sykleissä. Tällä viikolla hallitus käsittelee suojamaskien kansalaiskäyttöä, viruksen jäljitysmobiilisovellusta ja rajanylitysasioita.
 

Väljennyksien viikko

Kuluva viikko alkoi mittavilla rajoitteiden väljennyksillä. Ravitsemisliikkeet saavat nyt avata ovensa virusturvallisin eritysjärjestelyin. Aluehallintovirastot valvovat ja ohjaavat ravintoloita erityisjärjestelyissä. Lähtökohtana järjestelyjen onnistumisessa on ravintoloiden omavalvonta ja vastuu säädöksissä asetettujen rajoitteiden ja tavoitteiden noudattamisesta sekä asiakkaiden käyttäytymisen ohjeistamisesta. Ohjeistusta ja tietoa löytyy avi.fi usein kysytyt kysymykset -osiosta.

Lisäksi sisä- ja ulkotiloissa voi nyt järjestää enintään 50 hengen yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Tarkemmilla ehdoilla sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia enintään 500 henkilölle.
 

Kriisi vaikuttaa väestöryhmiin eri tavoin

Valmiustoimikunnassa puitiin tuoretta Hetemäen työryhmän raporttia, josta nostettiin esille kriisin vaikutukset eri väestöryhmiin. Talousvaikutukset iskevät erityisesti työikäisiin, terveysvaikutukset vanhuksiin ja riskiryhmiin, ja pitkäkestoisia vaikutuksia tulee olemaan etenkin lapsiin ja nuoriin.

Ylijohtaja Terttu Savolainen toi esiin huolen lasten ja nuorten henkisestä jaksamisesta. Kriisillä voi olla kauaskantoisista vaikutuksia juuri heihin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi on tehtävä nyt yhteistyötä ja siihen on kiinnitettävä alueellamme erityistä huomiota. 
 

Malttia ei saa nyt menettää

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tartuntalähteet ja tartuntaketjut ovat pääsääntöisesti tiedossa ja epidemiologinen tilanne on hallinnassa. Kainuussa ei ole todettu kahteen viikkoon yhtään koronavirustartuntaa. 1.6. tilanteen mukaan kaiken kaikkiaan todettuja virustartuntoja on Pohjois-Pohjanmaalla 135 ja Kainuussa 72.

Nyt kun rajoitteita on purettu 1.6. alkaen kansalaisten omavastuu korostuu. Virusta on edelleen Suomessa, ja maailmalla sitäkin enemmän. Malttia ei saa menettää tässä vaiheessa epidemiaa. Jokaisen toiminta vaikuttaa siihen, joudummeko uudelleen kiristämään rajoitetoimia.
 

Lisätietoja:
yliohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551 terttu.savolainen@avi.fi

Linkki UKK-vastauksiin:
Lue vastauksia yleisiin kysymyksiin koronasta aluehallintoviraston verkkosivuilta, UKK - Koronavirus COVID-19, http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kokoonpano v. 2020


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty