Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi lopetettavaksi yli sata maahan laittomasti tuotua eläintä vuonna 2019

Etelä-Suomi

Lemmikkien laiton tuonti ei kannata. Tuontiepäselvyyksien ja virallisen karanteenitilan puutteen vuoksi aluehallintovirasto, Ruokavirasto, poliisi ja Tulli joutuvat määräämään laittomasti tuotuja eläimiä lopetettavaksi.

Koronaviruksen vuoksi liikenne maan rajojen yli on ollut viime kuukaudet hyvin vähäistä. Eläinten laiton tuonti ei ole sinäkään aikana loppunut ja kiihtyy uudelleen, kun rajaliikenne taas vilkastuu. Viime vuonna Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella paljastui kaikkiaan 75 tapausta, joissa eläimiä oli tuotu laittomasti maahan. Tämä on murto-osa ongelman todellisesta laajuudesta. Paljastuneista tapauksista 39 todettiin tehovalvonnoissa satamissa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Yhteensä laittomasti tuotuja eläimiä valvonnoissa löytyi 164. Näistä määrättiin lopetettavaksi 118 yksilöä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelle laittomasti maahantuoduista, valvonnassa kiinnijääneistä eläimistä suurin osa, yli sata yksilöä, oli lintuja. Lemmikkilinnuillakin täytyy olla tunnistusmerkintä, jalkarengas, jonka perusteella tuontipaperit voidaan yhdistää kyseiseen lintuyksilöön. Yhtä lukuun ottamatta kaikki laittomasti maahantuodut linnut jouduttiin määräämään lopetettavaksi. Laittomasti maahantuotuja koiria paljastui valvonnoissa 58 yksilöä, joista lopetettiin 16. Kissoja määrättiin lopetettavaksi yksi.

Laittomasti tuodut eläimet voidaan käytännössä määrätä lopetettavaksi tai palauttaa lähtömaahan

EU:n alueelta tuodun eläimen tuontiasiakirjojen puutteiden selvittämisen ja tautiriskin arvioimisen ajaksi eläin määrätään välittömään eristykseen yleensä enintään kolmen viikon ajaksi. Laittomasti tuodut eläimet voidaan lain mukaan tautiriskiarvion perusteella määrätä joko karanteeniin, palautettavaksi lähtömaahan tai lopetettavaksi, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Sari Haikka

"Suomessa ei kuitenkaan ole virallista karanteenitilaa, jolle on paljon tiukemmat kriteerit kuin lyhyempiaikaiselle eristykselle. Jos omistaja ei saa korjattua laittomasti tuodun eläimen asiakirjapuutteita määräajassa eläimen ollessa eristyksessä, eläin voidaan määrätä lopetettavaksi. Jos tautiriski on suuri tai ilmeinen, lopetuspäätös tehdään nopeasti", Haikka selventää.

Myös palautus on mahdollista, jos tautiriski ei ole suuri ja lähtömaan viranomaiset antavat kyseiselle eläimelle palautusluvan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelle viime vuonna laittomasti maahantuoduista eläimistä vain kaksi koiraa voitiin palauttaa - nämä käännytettiin heti satama-alueelta takaisin Viroon.

Jos eläimen taustaa ei voida luotettavasti varmentaa ja tautiriskin arvioiminen on mahdotonta, viranomaiset voivat joutua määräämään eläimen lopetettavaksi.

"Eläinten maahantuontiin liittyvällä lainsäädännöllä esimerkiksi koirien tapauksessa pyritään estämään ihmisille hengenvaarallisten tautien, kuten rabieksen ja ekinokokkoosin, leviämistä Suomeen", kertoo Haikka.

Tuontikoiran ostaja: pyydä myyjältä TRACES-terveystodistus

Lähtömaan eläinlääkäri tekee TRACES-terveystodistuksen 48 tuntia ennen eläimen siirtoa. Maahan tuodun lemmikin ostajan tulee kysyä myyjältä tätä todistusta muiden asiakirjojen lisäksi. Koiria pimeästi myyvältä tuojalta ei TRACES-todistusta usein löydy.

Laittomasti ilman TRACES-todistusta tuotu eläin tarkastetaan, ja ostaja vastaa kaikista kustannuksista ja seuraamuksista. Tarkastusmaksu on 150 euroa. Tämä on tullut monelle salakuljetetun lemmikin hankkineelle yllätyksenä. Käytännössä menetettyjä rahojaan voi yrittää saada salakuljettajalta takaisin oikeusteitse.

Maksu pennusta kannattaa tehdä aina pankkitilille. Jos eläin on tuotu EU:n alueelta, ostajan täytyy vaatia TRACES-todistus sekä tarkastaa lemmikkieläimen tiedot ja annetut rokotukset lemmikkipassista.

Lemmikkien tuonti- ja vientivaatimukset voi selvittää Ruokaviraston sivuilta.

Käy katsomassa koiraa kaksi kertaa ennen kuin ostat sen

Suomalaiset ostavat edelleen koiranpentuja salakuljettajilta ja pentutehtailijoilta. Se, joka hankkii koiran vastuuttomasti, tukee rikollista ja eläinten kärsimystä aiheuttavaa toimintaa.

"Varmin tapa välttää laiton lemmikkibisnes on käydä katsomassa koiraa kaksi kertaa ennen ostopäätöstä muutaman viikon välein", opastaa Sari Haikka.

Pentutehtailijat ja salakuljettajat eivät pysty tällaiseen myyntityöhön, jossa ostajaa odotetaan viikkoja, näytetään avoimesti kasvatusolosuhteet ja opastetaan ostajaa pennun kasvatuksessa myös tulevaisuudessa.

Lue lisää pentutehtailijoiden välttämisestä aluehallintoviraston blogista


Lisätietoja:
läänineläinlääkäri Sari Haikka, p. 0295 016 104
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla:
Lemmikkieläinten tuontivaatimukset
Eläinten laiton tuonti
TRACES-todistus

Muualla verkossa:

Poliisi.fi: Kaikkien ihmisten vastuulla on pitää huolta eläinten hyvinvoinnista – poliisi tutkii eläimiin kohdistuvaa rikollisuutta vihjeiden ja viranomaisyhteistyön avulla

https://www.vero.fi/harmaa-talous-rikollisuus/

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty