Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Sosiaalihuollossa koronatilanteeseen on varauduttu hyvin - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto keräsi kuntien sosiaalijohtajat koolle 14.4.2020

Koronavirustilanteeseen varautuminen sosiaalihuollon palveluissa vaatii ennakointia ja jatkuvaa yhteistyötä. Aluehallintovirasto tukee kuntia muun muassa kokoamalla säännöllisiä tilannekuvia.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien ja kuntayhtymien sosiaalipalveluista vastaavat johtajat keskustelivat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiantuntijoiden kanssa koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta kolmannessa yhteistyökokouksessa 14.4.2020. Kokouksessa todettiin, että alueen sosiaalihuollon palveluissa koronatilanteeseen varautuminen on hyvällä tasolla sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Pääosa sosiaalihuollon palveluista toimii normaalisti ja henkilöstö työskentelee normaaleissa työtehtävissään.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kerännyt tilannekuvaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien sosiaalihuollon varautumisesta koronavirukseen valtakunnallisilla kyselyillä. Kokouksessa käsiteltiin uusimman kyselyn vastauksia, joiden perusteella palvelut toimivat hyvin, suojavälineiden saatavuudessa ja käytössä on ollut ongelmia. Palveluissa on tärkeää suunnitella huolella sijaisjärjestelyt, jos henkilöstöä sairastuu. Sosiaalihuollon tilannekuva on tällä hetkellä hyvä ja se vastaa tilannetta muuallakin Suomessa.

– Jatkamme tiedonkeruuta viikoittaisilla kyselyillä, joiden tulokset välitetään sosiaali- ja terveysministeriöön valtakunnallista analyysia varten. Keräämällä tietoa ja päivittämällä tilannekuvaa säännöllisesti varmistamme osaltamme tarvittavaa tukea sosiaalihuollon palveluille, totesi kokouksen puheenjohtajana toiminut johtaja Hanna Toiviainen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Lasten oikeudet turvattava myös poikkeusoloissa

Kokouksessa kuultiin lasten ja perheiden palveluiden tilanteesta, josta kertoi sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Varsinkin lastensuojelussa ja lasten sijaishuollossa on pohdittu monia koronatilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lastensuojelun yksiköissä ei ole kuitenkaan havaittu epidemioita tai erityisiä koronatilanteesta aiheutuneita ongelmia.

Ensisijaista on, että lastensuojelulaki toteutuu myös poikkeusoloissa: sijoitetulla lapsella on edelleen oikeus liikkua ja viettää normaalia vapaa-aikaa. Vaskivuo muistutti, että esimerkiksi sijaishuollon yksiköissä lasten liikkumista ei voi rajoittaa ilman painavia perusteita. Kokouksessa todettiin, että lasten kanssa on keskusteltava koronaviruksesta ja opastettava heitä toimimaan oikein. Lasten kannalta tärkeintä on, että he itse ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja voivat vaikuttaa siihen esimerkiksi noudattamalla hygieniasääntöjä.

Alueellinen yhteistyö tukee sosiaalihuollon palveluiden toteutumista

Aluehallintovirastojen tehtävänä on valvoa, että kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti toimimaan häiriötilanteissa. Sosiaalihuollon palvelut ja asiakasturvallisuus on turvattava myös poikkeusoloissa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ohjaa ja tukee tilanteessa alueen viranomaisia, erityisesti kuntia.

– Alueellinen yhteistyö eri viranomaisten kesken on Pohjois-Suomessa hyvällä tasolla. Yhteistyöllä turvataan alueen asukkaille palveluiden saatavuus ja mahdollisimman sujuva arki poikkeustilanteessa, kertoo johtaja Hanna Toiviainen.

Lue aluehallintoviraston usein kysytyt kysymykset koronavirusepidemiasta.

Lisätietoja:

johtaja Hanna Toiviainen, p. 0295 017 680
yksikön päällikkö Pirjo Mäkeläinen, p. 0295 017 581
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty