Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Miten julkisista tiloista tehdään terveempiä? Terveet tilat -aluetilaisuus Helsingissä 11.3.

Etelä-Suomi

Millainen on sisäilmastoltaan terve tila? Miten viranomaiset ja eri järjestöt voivat yhdistää voimansa tilojen kehittämisessä?

Tervetuloa Terveet tilat 2028 -ohjelman alueelliseen työpajatilaisuuteen Helsinkiin, Triplaan keskiviikkona 11.3. Tilaisuuksien aamupäivän osuus koostuu eri näkökulmia esittelevistä tietoiskumaisista alustuksista, ja työpajaosuus on iltapäivällä.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan aamupäivän osuutta Sokos Hotel Triplassa 11.3. klo 9-11.30. Aamupäivän osuuden päätteeksi on mahdollista haastatella valtioneuvoston kansliasta hankejohtaja Katja Outista ja sosiaali- ja terveysministeriöstä neuvotteleva virkamies Vesa Pekkolaa klo 11.30-12. Outinen toimii Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtajana ja Pekkola sosiaali- ja terveysministeriön edustajana ohjelman sihteeristössä.

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon ennaltaehkäisevä toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Ohjelman yhtenä tavoitteena on Terveet tilat -toimintamallin kehittäminen yhteistyössä kuntien ja aluehallintovirastojen kanssa. Muodostuvan toimintamallin avulla halutaan edistää rakennusten terveyttä ja turvallisuutta sekä käyttäjien tyytyväisyyttä.

Toimintamallin kehittämiseksi järjestetään alueellisia työpajatilaisuuksia, joista 11.3. pidettävä on yksi. Tilaisuudet on suunnattu kuntien päättäjille, viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka kohtaavat työssään sisäilmaan liittyviä teemoja ja ongelmia esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidossa, opetustoimessa, ympäristöterveydenhuollossa tai työsuojelussa.

Ohjelma:

8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

9.00 Aluehallintoviraston puheenvuoro, Merja Ekqvist, ylijohtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

9.15 Terveet Tilat 2028 -ohjelman tervehdys

9.30-11.30 Alustukset

 • Työsuojeluviranomaisen rooli ja eri toimijoiden vastuut sisäilmakysymyksissä työpaikoilla, Sirkku Lehtimäki, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Yhdessä lapsen puolella – rakentava yhteistyö kodin ja koulun välillä, Ulla Siimes, Suomen vanhempainliitto
 • Sisäilma-asiat hallintaan hyvällä yhteistyöllä – kokemuksia Porvoosta, Jaakko Jalonen, hallituksen puheenjohtaja ja Marko Liljeström, Porvoon sisäilmayhteistyöryhmä
 • Viestintä sisäilma-asioissa – Helsingin kaupungin kokemuksia, Anna Saarinen, Anni Turunen ja Petra Heinola, Helsingin kaupunki
 • Huollon ja ylläpidon seuranta ja kehittäminen, Taneli Kalliokoski, Espoon kaupunki

Lisätietoa Terveet tilat 2028 -ohjelmasta; Twitter: @TerveetTilat

Lisätietoja

Tilaisuuden sisällöstä:
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Tomi Kekki, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 016 117, etunimi.sukunimi@avi.fi

hankejohtaja Katja Outinen, valtioneuvoston kanslia
p. 0295 161 156, etunimi.sukunimi@vnk.fi

neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
p. 0295 163 282, etunimi.sukunimi@stm.fi

Median mahdolliset ennakkotiedustelut/ilmoittautumiset:
alueellinen viestintäpäällikkö Johanna Koskela, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 016 131, etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty