Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Ehdotukset itsenäisyyspäivänä 6.12. myönnettävistä kunniamerkeistä toimitettava viimeistään 30.4.

Ehdotukset itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 myönnettävien Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista tulee toimittaa aluehallintovirastoille viimeistään 30.4.2020. Ehdotusten on perustuttava hyvin perusteltuihin ritarikuntien sääntöjen mukaisiin henkilökohtaisiin ansioihin. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.
 

Ehdotuksia pyydetään itsenäisyyspäivänä annettavista kunniamerkeistä seuraavien ministeriöiden hallinnonalalta:

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • sisäministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • valtiovarainministeriö

Kunniamerkkiehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen mukaisiin merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin, jotka tulee perustella ehdotuksissa hyvin. Lähtökohtana merkin saamiselle on keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle esimerkiksi kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnossa. Kun kunniamerkkiä ehdotetaan kunnalliselle luottamushenkilölle, on ehdotettavasta henkilöstä ilmoitettava samalla hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä muutkin kuin pelkästään luottamustoimen hoitamiseen liittyvät ansiot.

Ylempi kunniamerkki voidaan antaa, kun edellisestä kunniamerkin antamisesta tai arvonimen myöntämisestä henkilölle on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Tällöin esityksessä on tärkeää korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.

Asianmukaisesti täytetyt, hyvin perustellut ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 30.4.2020 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu.

Aluehallintovirastojen tehtävänä on pyytää hallinnonaloittain esityksiä kunniamerkkien saajista kunnanhallituksilta, koulutuskuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä sekä pelastuslaitoksilta. Aluehallintovirastot toimittavat esitykset edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sisäministeriölle. Jokainen virasto voi lähettää vain tietyn määrän esityksiä ministeriöihin, joten esityksiä joudutaan karsimaan. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.

Kunniamerkkiehdotuslomake ja lomakkeen täyttöohje

Lisätietoa myös: www.ritarikunnat.fi

 

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen yksikön päällikkö, ylitarkastaja Asta Sark, p. 0295 016 202
Sisäministeriön hallinnonala: tarkastaja Sirpa Holopainen, p. 0295 016 084
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210
Valtiovarainministeriön hallinnonala: johdon assistentti Taina Kemppi, p. 0295 016 051

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL50, 50101 Mikkeli
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
Sisäministeriön hallinnonala: suunnittelija Eini Kaasinen, p. 0295 016 883
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909

Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 8002, 96101 Rovaniemi
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: suunnittelija Marketta Enbuska, p. 0295 017 380
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: osastosihteeri Eija Kallo, p. 0295 017 362
Valtiovarainministeriön hallinnonala: hallintosihteeri Leila Honkala, p. 0295 017 347

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 22, 20801 Turku
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: läänineläinlääkäri Jani Soini, p. 0295 018 115
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077
Sisäministeriön hallinnonala: pelastustarkastaja Pirjo Tuominen, p. 0295 018 063
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Arja Saarenpää, p. 0295 018 109
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 200, 65101 Vaasa
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, p. 0295 018 820
Sisäministeriön hallinnonala: johdon assistentti Tarja Siirilä, p. 0295 018 501
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Vuokko Asikainen, p. 0295 018 526 Valtiovarainministeriön hallinnonala: ylijohtajan sihteeri Elisabet Heinrich, p. 0295 018 511

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 293, 90101 Oulu
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen, p. 0295 017 525
Sisäministeriön hallinnonala: osastosihteeri Sirpa Hassila, p. 0295 017 553
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: kehittämispäällikkö Leena Meriläinen, p. 0295 017 523
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Siiri Oinas-Panuma, p. 0295 017 535

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty