Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Pohjois-Suomen alueellinen maanpuolustuskurssi 79 alkoi Hyrynsalmen Ukkohallassa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Kainuun prikaati järjestävät Pohjois-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin nro 79 kuntien, viranomaisten, elinkeinoelämän, median ja kansalaisjärjestöjen avainhenkilöille Hyrynsalmen Ukkohallassa 27.1. - 31.1.2020


Maanantaina 27.1.2020 alkaneella kurssilla on yli 50 osallistujaa. Kurssin johtajina toimivat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Mika Seppä. Seppä siirtyy 1.2.2020 lukien Kainuun prikaatin apulaiskomentajaksi.

Ylijohtaja Savolainen korosti alueellisen maanpuolustuskurssin avauspuheessaan poikkeusolojen tai kriisien lisäksi arjen häiriötilanteita.

"Viime vuodet ovat olleet erityisen poikkeuksellisia. Ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa yllättävällä ja voimakkaalla tavalla turvallisuusympäristöömme. Kainuun lumikriisiä seurasi vuosituhannen hellekesä ja harvinaisen lämmin syksy. Näitä poikkeuksellisia oloja kuvastaa myös kuluva tammikuu sekä Suomessa että maailmalla. Lapissa on lunta keskimääräisen maaliskuun verran, kun taas Oulun eteläpuolella kärsitään vesisateista sekä nolla- ja jopa plussakeleistä. Uutisista saamme seurata huolestuneena poikkeusolojen aiheuttamia tulipaloja Australiassa ja lumimyrskyjä Espanjassa. Aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen tehtävät varautumisasioissa liittyvät päivittäistavarahuoltoon, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, terveydensuojeluun ja ympäristöterveydenhuoltoon. Nyt ajankohtaisena mahdollisena uhkana, jota on seurattava ja joka voi vaikuttaa työtehtäviimme, on Kiinasta leviävä Korona-virus", ylijohtaja Savolainen kertoi.

Prikaatikenraali Tuomo Repo näki esitelmässään alueellisen maanpuolustuskurssin korvaamattomana koulutuksena. "Kurssi on kruununjalokivi kokonaismaanpuolustuksen konseptin toteuttamisessa Suomessa, Kainuun prikaatin komentaja katsoi   

Maanpuolustuskurssi kestää viisi päivää. Päivien aikana käsitellään ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä eri toimialojen varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Kurssin pääesitelmän pitää puolustusministeriön turvallisuuskomitean erikoistutkija Antti Sillanpää yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, valmiuslaista ja puolustustilalaista. Turvallisuuspoliittisen luennon pitää päätöspäivänä ulkoasianneuvos Hannu Kyröläinen ulkoministeriöstä.

Luentojen ja kurssitöiden lisäksi tärkeää on kurssilaisten keskinäinen verkottuminen, sillä osanottajiksi on kutsuttu erityisesti Kainuun alueen vastuullisia toimijoita mitä erialaisimpiin yhteiskunnan häiriötilanteisin varautumisessa ja vastaamisessa.

Mikä on alueellinen maanpuolustuskurssi?

Alueellisia maanpuolustuskursseja on järjestetty 1960-luvun alusta lähtien.

Kursseilla annetaan yleiskuva Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiudesta.

Kursseilla käsitellään alue- ja paikallistason varautumista yhteiskunnan häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin sekä sotilaallisiin uhkatilanteisiin. Erityisesti esillä ovat sisäinen turvallisuus, väestön toimintakyky ja palvelut, henkinen kriisinkestävyys, puolustuskyky sekä talouden, infrastruktuurin ja huoltovarmuuden toimivuus.

Alueelliset maanpuolustuskurssit edistävät alueen viranomaisten sekä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen yhteistoimintaa. Maanpuolustuskursseille kutsutaan johtavissa asemissa olevia sekä varautumisen ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeissä tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen.

 

Lisätietoja:

Pelastusylitarkastaja Tom Tallberg p. 0400 159 789 etunimi.sukunimi@avi.fi Pohjois-Suomen AVI 

Alueellinen viestintäpäällikkö Alpo Merilä 050 396 1466 alpo.merila@avi.fi Pohjois-Suomen AVI 

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty