Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Lounais-Suomen Vuoden liikkuva koulu -palkinto Rauman kaupungille 

Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2019 Liikkuva koulu -palkinnon Rauman kaupungille ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä liikkumisen juurruttamiseksi osaksi koulujen arkea.

Liikkuva koulu -palkinto luovutettiin Rauman kaupungin edustajille Liikkuva koulu ja opiskelu -alueseminaarin yhteydessä Turussa 31.10.2019. Palkinto sisältää kunniakirjan ja 2 500 euroa. Esityksen palkittavasta kohteesta teki Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Palkinnon luovutti opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Esko Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. 

Palkitsemisperusteissa todettiin, että Rauman kaupungin Liikkuva koulu -kehittämistyö on ollut pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja vahvaa yhdessä tekemistä. Moni asia on vakiintunut osaksi pysyviä rakenteita, jolloin toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa. Kaupungin kouluissa on toteutettu Liikkuva koulu -toimintaa vuodesta 2010 alkaen ja jatkuvasti kehittäen.

Koulujen välisellä yhteistyöllä syntyy iloista liikettä 

Raumalla on kaikissa kouluissa nimetyt Liikkuva koulu -vastaavat, jotka muodostavat kaupungin Liikkuva koulu -tiimin. Lisäksi koordinoivana tahona on tätä tiiviimpi iskuryhmä. Liikunnallisuuden lisäämistä raumalaisten lasten ja nuorten parissa tukee se, että Liikkuva koulu on edelleen perusopetuksen kehittämiskohteena. 

Koulujen välinen verkosto on Raumalla tehnyt yhteistyötä esimerkiksi liikuntavälinehankinnoissa. Kouluihin on tuotu myös yhteiset tempaukset, esimerkiksi Unelmien liikuntapäivä ja kouluissa kiertävä Sporttikärry. Se on iso peräkärry, johon kaupungin rahoituksella on koottu sellaisia liikuntavälineitä, joita kouluissa ei ole muuten mahdollista käyttää. Kärry on koulun käytössä pari viikkoa kerrallaan.

Rauman kouluissa on myös esimerkillisesti liikutettu lapsia ja nuoria paikallisten urheiluseurojen ja liikuntapalveluiden kanssa. Yhteistyössä toteutetut Lasten Liike -kerhot on palkittu Satakunnan urheilugaalassa vuonna 2018 hyvänä esimerkkinä koulujen ja seurojen yhteistyöstä.

Liikkuva koulu -toiminta jatkuu – hyvät ideat kiertoon

Liikkuva koulu -ohjelma edistää aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää. Jokainen hankkeessa mukana oleva koulu toteuttaa liikkuvampaa koulua omalla tavallaan. Liikunta ja Urheilu ry tekee koulujen kanssa yhteistyötä Liikkuvan koulun toteuttamiseksi ympäri Suomen.

Vuosille 2016-2019 Liikkuva koulu -ohjelma sai rahoitusta edellisen hallituksen kärkihankkeen kautta. Liikkuva koulu -toiminta jatkuu. Kaikki koulut ovat yhä tervetulleita ottamaan käyttöönsä hyväksi havaittuja toimintamalleja, ideoita ja materiaaleja. Lisätietoa löytyy verkkosivulta www.liikkuvakoulu.fi.

Alueellisten Liikkuva koulu -palkintojen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus jakavat valtakunnallisen palkinnon 12.12.2019.  Nykyinen hallitus tukee Liikkuva koulu -toiminnan laajentamista Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi. Toisen asteen opiskelijoiden liikunnallisuuden lisäämiseen on valtion budjetissa varattu 2,8 miljoona euroa. 

Lisätietoja:

  • Hanna Viljanen-Lehto, opetus- ja nuorisojohtaja, Rauman kaupunki, puh. 044 793 3231
  • Tiina Kaijanen, liikuntatoimentarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 018 303
  • Karita Toivonen, kehittämispäällikkö, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, puh. 040 900 0841


Kuvateksti: Nanun koulun 1. ja 2. luokan oppilaat Raumalta saavat pesäpallojoukkue Feran edustajalta ohjausta kansallislajin pelaamiseen. Kuva: Rauman kaupunki
 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty