Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Miljoonat jakoon -tilaisuus kokosi tietoa valtionavustusten hakijoille

Aluehallintovirastojen valtakunnallisessa avustusinfossa jaettiin tietoa ja vinkkejä valtionavustusten hakijoille. Aluehallintovirastoilta voi hakea avustusta kirjastoille, nuorisotyöhön sekä liikunnan tukemiseen.

Miljoonat jakoon -infotilaisuus 24.10.2019 keräsi Kansallismuseoon ja livestriimin päähän osallistujia ympäri Suomen kuuntelemaan ajankohtaista asiaa aluehallintovirastojen avustuksista. Infotilaisuuden valtakunnallisessa osuudessa keskusteltiin avustusten merkityksestä ja hakuprosessista sekä esiteltiin avustusten hakijoille hyödyllisiä materiaaleja. 


Miljoonilla on vaikutusta

Tilaisuuden avasi Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Sanna Puura. Puura kertoi, että aluehallintovirastot ovat myöntäneet vuoden 2019 aikana yli 56 miljoonaa valtionavustuksia muun muassa kirjastojen omatoimiaikojen, lasten ja nuorten harrastustoiminnan, etsivän nuorisotyön ja liikunnallisen elämäntavan tukemiseen. Pääosin veikkausvoittovaroista saatavia avustuksia jaetaan paikalliseen toimintaan ympäri Suomen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat, johtaja Henni Axelin, johtaja Tiina Kivisaari ja kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, pohtivat puheenvuorossaan muun muassa sitä, miten avustusten vaikuttavuutta voidaan mitata luotettavasti. Ministeriön rooliin kuuluu seurata ja kehittää avustustoimintaa hallitusohjelman pohjalta.

Kehittämispäällikkö Sari Korento Kuntaliitosta puolestaan valotti tilaisuudessa kirjanpidon perusasioita. Avustuksen saajan pitää seurata avustuksen käyttöä ja raportoida siitä, joten kirjanpidon osaaminen on tärkeää.


Tutustu avustusoppaaseen ja uuteen sivustoon

Ylitarkastaja Simo Luukkainen kertoi aluehallintovirastojen julkaisemasta hakuoppaasta. Opas sisältää kaiken olennaisen tiedon aluehallintovirastoista haettavien avustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Suunnittelija Roope Tahvanainen esitteli uutta aviavustukset.fi-verkkosivustoa, joka kokoaa yhteen tietoa aluehallintovirastojen avustuksista. Sivustolla on käytännön tietoa avustuksista ja niiden hakemisesta, mutta myös visualisoitua tietoa avustusten käytöstä ja vaikuttavuudesta. Sivuston avustusvisualisointi-osiossa voi tällä hetkellä tarkastella vuonna 2018 haettuja avustuksia.

 

Useita avustushakuja on nyt käynnissä

Aluehallintovirastojen kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimelta voi hakea useampaa eri avustustyyppiä loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020. Osa avustuksista on haettavissa aluehallintovirastoilta muina ajankohtina tai niissä on jatkuva hakuaika. Avustuksia voivat pääsääntöisesti hakea kunnat ja yhteisöt. Tarkemmat tiedot avustuksista, hakuohjeista ja yhteystiedoista löytyvät avi.fi-nettisivuilta ja aviavustukset.fi-sivustolta.

Tilaisuuden tallenteet ja esitysmateriaalit

Lue lisää verkkosivuilta:
Aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi (avi.fi)
Aviavustukset.fi-verkkosivusto


Lisätietoa:
ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560
kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513
liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515
suunnittelija Roope Tahvanainen, p. 0295 016 399

Aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty