Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Lasten ja nuorten vammaispalveluja ohjaavat tilaisuudet käynnistyvät lokakuussa  

Aluehallintovirastot ja Valvira järjestävät syksyllä 2019 vammaispalveluja ohjaavia alueellisia tilaisuuksia, joiden painopisteenä on kehitysvammaisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeus.  

Tilaisuudet on tarkoitettu erityisesti lasten ja nuorten vammaispalveluja tuottavien ja järjestävien julkisten ja yksityisten toimijoiden esimiehille ja työntekijöille sekä asiasta muuten kiinnostuneille. Tilaisuuksien tavoitteena on varmistaa palveluiden laatua ja kehittää neuvontaa, ohjausta, yhdenvertaista päätöksentekoa, kuulluksi tulemista ja osallisuutta 

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten vammaispalveluiden valvonta on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteista. 

Syksyn alueelliset tilaisuudet  
(puuttuvat ohjelma- ja ilmoittautumistiedot lisätään niiden valmistuttua) 

23.10.2019 PORI, Lounais-Suomen aluehallintovirasto  
tilaisuuden ohjelma | ilmoittautuminen  

5.11.2019        OULU, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lääninhallitus-talo  
tilaisuuden ohjelma | ilmoittautuminen  

8.11.2019        ROVANIEMI, Lapin aluehallintoviraston sali  
tilaisuuden ohjelma | ilmoittautuminen 
                        

Lue lisää: 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019 
Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2019 
 
Lisätietoja: 
 
Aluehallintovirastoissa 

Terhi Tanner, ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018118  
Hanna Kivelä, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 511  
Marjut Eskelinen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017378  

etunimi.sukunimi(at)avi.fi 

Valvirassa
 
Sari Vuorilampi, ylitarkastaja, p. 0295 209 316 
 
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty