Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Osakeyhtiön perustaminen helpottui - terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen yhtiömuodossa on edelleen luvanvaraista

Osakeyhtiölain muutos on lisännyt kiinnostusta osakeyhtiöiden perustamiseen yksityisessä terveydenhuollossa. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa, jotta palvelujen tarjoamisen voi aloittaa.

Aluehallintovirasto muistuttaa yksityisesti toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, että terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen tarjoaminen osakeyhtiön tai muun yhtiömuodon kautta edellyttää voimassa olevaa yksityisen terveydenhuollon lupaa. Myös terveydenhuollon palvelun tarjoaminen itsenäisenä ammatinharjoittajana yksityisen elinkeinoharjoittajan y-tunnuksella edellyttää ilmoituksen tekemistä aluehallintovirastolle.

Lakimuutoksen seurauksena osakeyhtiön on voinut heinäkuun 2019 alusta lähtien perustaa ilman 2500 euron osakepääomaa. Kiinnostus osakeyhtiön perustamiseen yksityisessä terveydenhuollossa on aluehallintovirastojen saamien yhteydenottojen perusteella jonkin verran lisääntynyt. Monet sekä aloittavat yrittäjät että nykyiset yksityisen elinkeinoharjoittajan y-tunnuksella toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat pohtivat nyt osakeyhtiön perustamista.

Osakeyhtiö tarvitsee lupaviranomaiselta luvan toimintaan

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa palvelujen antamiseen. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi kaikkia osakeyhtiön kautta palveluja tarjoavia yrityksiä. Palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa aikaisintaan samana päivänä, kun lupa toimintaan on myönnetty. Myös uuden toimipaikan lisääminen jo olemassa olevaan lupaan edellyttää muutosluvan hakemista, eikä toimintaa voida aloittaa ennen muutosluvan myöntämistä. Lisäksi toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää, että lupa toiminnan muuttamiseen on myönnetty. Lupa on lakisääteinen, ja luvaton toiminta on säädetty rangaistavaksi.

Kuinka yksityisen terveydenhuollon lupaa haetaan?

Yksityisen terveydenhuollon lupaa sekä aluehallintovirastosta että Valvirasta haetaan Valviran sähköisessä asioinnissa. Palvelun käyttö edellyttää osakeyhtiöiltä ja muilta yhtiömuotoisilta palveluntuottajilta Verohallinnon Katso-tunnistautumista. Vaihtoehtoisesti lupaa voi hakea paperilomakkeilla, jotka löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta. Kun palveluja tarjotaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaviranomainen on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Muussa tapauksessa luvan myöntää oman alueen aluehallintovirasto.

Uuden luvan hinta on lupaviranomaisesta, toiminnan laadusta sekä toimipaikkojen määrästä riippuen alkaen 1200 euroa. Lisäksi palvelujen tuottajat maksavat toiminnastaan vuosimaksua. Luvanhakijan on hyvä varata lupaprosessiin aikaa noin kaksi kuukautta.

Vaihtoehtona terveydenhuollon itsenäinen ammatinharjoittaminen ilmoituksenvaraisesti

Mikäli terveyden- ja sairaanhoidon palveluja tuotetaan itsenäisesti yksin ilman palkkasuhteessa olevia työntekijöitä, on terveydenhuollon ammattihenkilön mahdollista tuottaa palveluja myös ilmoituksenvaraisesti yksityisen elinkeinoharjoittajan y-tunnuksella. Ilmoituksen itsenäisestä ammatinharjoittamisesta voi tehdä aluehallintovirastoon Valviran sähköisessä asioinnissa omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella, joka löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta. Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista ja se on lakisääteinen. Uuden rekisteröinnin hinta on 240 euroa ja mahdolliset toiminnassa myöhemmin tulevat muutokset 80 euroa. Itsenäiseltä ammatinharjoittajalta ei veloiteta vuosimaksua.

Lisätietoa aluehallintoviraston perimistä maksuista
 

Sovelletut oikeusohjeet:

Lisätietoja:    

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

terveydenhuollon ylitarkastaja Paula Hevosmaa, p. 0295 016 082
terveydenhuollon ylitarkastaja Satu Parviainen, p. 0295 017 143

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:

terveydenhuollon ylitarkastaja Pauli Kamsula, p. 0295 018 083

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

ylitarkastaja Sini Männistö, p. 0295 018 568
ylitarkastaja Mia Myllymäki, p. 0295 018 578

Itä-Suomen aluehallintovirasto:

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Koponen, p. 0295 017 595
lupasihteeri Timo Soukka, p. 0295 017 585

Lapin aluehallintovirasto:

ylitarkastaja Heini Sankala, p. 0295 017 382
ylitarkastaja Heidi Lahdensivu, p. 0295 017 352

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty