Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Liikkuva opiskelu tuo Liikkuva koulu -toiminnan myös toiselle asteelle

Etelä-Suomi

Aluehallintoviraston myöntämän Liikkuva opiskelu -hanketuen tavoitteena on kehittää aktiivista toimintakulttuuria, lisätä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta toisen asteen liikunnan tukemiseen 1 087 300 euroa. Avustusta myönnettiin 40 oppilaitokselle, joista 22 tarjosi lukio-opetusta, kymmenen ammatillista opetusta ja kahdeksan sekä ammatillista koulutusta että lukio-opetusta. Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Keskeisintä toiminnassa on jokaisen oppilaitoksen mahdollisuus toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä omalla tavallaan. Liikkuva opiskelu laajentaa peruskoulujen Liikkuva koulu -toiminnan ideaa toiselle asteelle.

Lisää liikettä liikuntatutoreiden, avoimien tilojen ja hankintojen avulla

Suosituimmiksi liikunnan lisäämisen välineiksi nousi useissa hankkeissa liikuntatutoreiden hyödyntäminen, liikuntatilojen avoin käyttö sekä väline- ja kalustehankinnat. Liikuntatutorointi on opiskelijoiden välistä vertaisohjaamista, jota on käytetty myös Liikkuva koulu -toiminnassa. Ideana on kouluttaa opiskelijoiden keskuudesta liikuntatutoreita, joiden tehtävänä on lisätä liikettä väli- ja hyppytunneille sekä suunnitella ja toteuttaa liikunnallisia tapahtumia.

Avaamalla oppilaitosten liikuntatilat opiskelijoiden vapaaseen käyttöön saadaan lisättyä liikettä päivään. Yhteistyösopimukset sekä kaupunkien liikuntapaikkoihin että yksityisiin liikuntakeskuksiin kasvattavat opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien määrää. Lisäksi istumista ja paikallaoloa vähentävät kalusteratkaisut sekä liikuntavälinehankinnat auttavat opiskelijoita aktivoitumaan. Esimerkiksi seisomapöydillä voidaan mahdollistaa erilaiset työskentelyasennot.

Myönnetyt avustukset

Avustusta myönnettiin seuraaville hakijoille:

Hakija/€

Ammattiopisto Spesia Oy 26 000
Asikkalan kunta 8 500
Axxell Utbilning Ab 34 500
Espoon kaupunki 76 000
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä  Omnia 65 000
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä 25 000
Forssan kaupunki 14 500
Harjun Oppimiskeskus Oy 10 000
Hattulan kunta 17 000
Helsingin kaupunki 166 000
Helsingin yliopisto 5 000
Hyria koulutus Oy 9 500
Hyvinkään kaupunki 31 000
Imatran kaupunki 12 500
Invalidisäätiö sr 40 000
Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr 2 500
Järvenpään kaupunki 50 000
Keravan kaupunki 11 000
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 41 000
Kotkan kaupunki 15 000
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 20 000
Koulutuskuntayhtymä Tavastia 25 000
Kouvolan kaupunki 66 000
Lahden kaupunki 20 000
Lappeenrannan kaupunki 25 000
Lohjan kaupunki 35 000
Loviisan kaupunki 14 000
Luumäen kunta 16 000
Nurmijärven kunta 29 700
Orimattilan kaupunki 10 000
Parikkalan kunta 3 200
Porvoon kaupunki 3 500
Raseborgs stad 3 900
Rautjärven kunta 4 000
Riihimäen kaupunki 15 500
Savitaipaleen kunta 16 500
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 19 000
Tuusulan kunta 25 000
Vantaan kaupunki 45 000
Vihdin kunta 31 000

 

Lisätietoja
ylitarkastaja Kristian Åbacka, p. 0295 016 537
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty