Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeisiin 1 100 000 euroa

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt 1 100 000 liikunnallista elämäntapaa edistäville paikallisille kehittämishankkeille. Näillä tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla pyritään siihen, että väestö lisää liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja omaksuu liikunnallisen elämäntavan osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa. Vuoden 2019 avustusten erityisenä painopisteenä on varhaiskasvatuksen liikunnan kehittäminen.

Etelä-Suomen AVIn toimialueella avustusta haki 44 hanketta, joiden kustannusarvioiden yhteissumma oli reilut 2,9 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 40 hankkeelle. Tarkoituksena on tukea ja kehittää toimintamalleja, joita pystytään vakiinnuttamaan osaksi normaalia kuntien ja varhaiskasvatuksen järjestäjien palvelujärjestelmää. Tärkeää on avustuksen saajan pitkäjänteinen sitoutuminen suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä rahoittamiseen.
 

Myönnetyt avustukset

Hakija

Hanke

Avustus 2019

Asikkalan kunta

Liikkuva ja hyvinvoiva Asikkala

28 000 €

Espoon kaupunki

Vasu todeksi, arki liikkuvaksi

45 000 €

Hartolan kunta

Liikkuen iloa elämään

18 000 €

Hattulan kunta

Hattulan soveltavan liikunnan ohjelma

14 000 €

Heinolan kaupunki

Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen liikunnallinen toimintamalli

25 000 €

Helsingin kaupunki

Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen -hanke

125 000 €

Helsingin kaupunki

Hyvinvoiva oppilas #paraskouluPT -hanke

75 000 €

Hollolan kunta

Liikettä Hollolan kylille

12 000 €

Humppilan kunta

Luontoa ja liikettä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

2 000 €

Hyvinkään kaupunki

Perheliikuntahanke

17 000 €

Hämeenlinnan kaupunki

Hattulan ja Hämeenlinnan liikkuva varhaiskasvatus 2019

30 000 €

Hämeenlinnan kaupunki

Liikettä lisää Hämeenlinnan seutuun

33 000 €

Iitin kunta

Luontopäiväkotiryhmä

34 000 €

Imatran kaupunki

Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla

18 000 €

Ingå kommun

Liv och rörelse i Ingå

10 000 €

Janakkalan kunta

Omatoimisen liikunnan lisääminen, QR-koodien hyödyntäminen

15 000 €

Järvenpään kaupunki

Luonnossa liikkuen hyvivointia pienten lasten ja perheiden elämään

25 000 €

Karkkilan kaupunki

Puuskutusta päivään

24 000 €

Keravan kaupunki

KUMPA kaikki vois hyvin - Kumppanuuspohjainen hyvinvointihanke Keravalla 2019-2021

47 000 €

Kotkan kaupunki

Ilo irti liikkuen yhdessä toimien

15 000 €

Kouvolan kaupunki

Haatpiitti - liikettä yhdessä

30 000 €

Kärkölän kunta

Liikettä Kärkölään 2018-2020

19 000 €

Lapinjärven kunta

Lapinjärven lapset liikkuvat

15 000 €

Lappeenrannan kaupunki

Vipinää ja kipinää -perheliikuntahanke

30 000 €

Lasten Liikunnan Tuki ry, Hämeenlinna

Aktiivinen Alku

43 000 €

Lohjan kaupunki

Voimaa varhaiskasvatukseen - liikettä arkeen

15 000 €

Loviisan kaupunki

Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Loviisassa 2019

4 000 €

Myrskylän kunta

Hengitä! - liikettä ja liikuntaa Myrskylässä 2017-2019

16 000 €

Mäntsälän kunta

Mäntsälä liikkuu

20 000 €

Nurmijärven kunta

Saan leikkiä, liikkua ja nujuta- luontaista liikkumista Nurmijärven varhaiskasvatuksessa

35 300 €

Orimattilan kaupunki

Liikkuva arki Orimattilassa

10 000 €

Padasjoen kunta

Liikunta osaksi arkea

10 000 €

Pornaisten kunta

Kokeilun kautta liikunnan riemuun 3

8 000 €

Pyhtään kunta

Liikettä niveliin

14 000 €

Raseborgs stad

Småbarnspedagogik i rörelse

2 700 €

Raseborgs stad

"Fysiskt aktivt liv": Utvecklande av motionsrådgivning i Raseborgs stad

20 000 €

Riihimäen kaupunki

Vireä Riihimäki

36 000 €

Ruokolahden kunta

Liikutaan yhdessä Ruokolahdella!

20 000 €

Vantaan kaupunki

Leikkien liikkumaan - Vantaan liikkuvat päiväkodit

90 000 €

Vantaan kaupunki

Vantaan Harrastuskortti

50 000 €

   

1 100 000 €

 

AVIt saavat määrärahan liikuntatoiminnan kehittämiseen liittyviin avustuksiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista.
 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 040 573 9622
etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
- yksityiset terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
- mikrobiologian laboratorioiden toimiluvat

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty