Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.
 

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
  • yksityisten terveyspalvelujen luvat
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
  • laadunhallinta
  • kantelut
  • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Hoitoonpääsyn tilanne perusterveydenhuollossa lokakuussa 2018

Pohjois-Suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää ja julkaisee hoitoon pääsyn toteutumista koskevat seurantatiedot kaksi kertaa vuodessa (maaliskuu, lokakuu). Valvonnan suunnittelu perustuu näihin tietoihin.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot perustuvat terveyskeskusten ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tietojärjestelmistä suoraan poimittaviin perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitustietoihin (AvoHILMO). Hoitoonpääsyn raportointi käsittää terveyskeskusten terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn toteutumisen. Valvonta käynnistetään, jos terveyskeskuksista ei ole saatu AvoHILMO-tietoja tai jos lääkärille on yli kolme kuukautta jonottaneita tai hammaslääkärille yli kuusi kuukautta jonottaneita potilaita Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016-2019 (pdf). Kysely yhteydensaannista ja tietojen julkaisemisesta johtaville lääkäreille toteutetaan kerran vuodessa, keväisin.

Lokakuussa 2018 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella pääosa potilaista (58 %) pääsi saman päivän aikana lääkärin vastaanotolle; 47 päivää jonottaneita oli 5 prosenttia, 2–4 viikkoa jonottaneita oli 22 prosenttia ja 1–3 kuukautta jonottaneita oli 8 prosenttia. Koko Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella yli 90 päivää jonottaneita potilaita oli alle 8 prosenttia (n=2123).  Yli 90 päivää jonottaneita potilaita oli eniten Kuusamossa ja Oulussa. THL:n selvityksen mukaan hoitoonpääsyn tiedot puuttuvat Puolangan, Lumijoen ja Muhoksen terveyskeskusten osalta.

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy lokakuussa 2018

Lokakuussa 2018 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 42 prosenttia potilaista pääsi samana päivänä hammaslääkärin vastaanotolle. 4–21 päivää jonottaneita potilaita oli 12 prosenttia, 22–90 päivää jonottaneita 27 prosenttia, 91–180 päivää jonottaneita 10 prosenttia ja yli 180 päivää jonottaneita potilaita oli alle 7 prosenttia. (n=2911). Yli 180 päivää jonottaneita potilaita oli eniten Kuusamossa, Oulussa ja Raahessa. THL:n selvityksen mukaan tiedot puuttuvat Puolangan ja Oulaisten terveyskeskuksesta.

Hoitotakuu lyhyesti

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Laki määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Potilaan saaman ja tarvitseman hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, hoidosta päättää lääkäri.

Arkipäivisin tulee terveyskeskukseen saada välitön yhteys. Kiireettömän hoidon arviointiin tulee päästä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta, ellei asia hoidu puhelinneuvonnalla. Yhteydenotosta laaditaan kirjallinen asiakirja (merkintä sairaskertomukseen). Itse hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä ja suun terveydenhuollossa viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun hoidon tarve on todettu. Aluehallintovirasto käynnistää tarvittavat valvontatoimenpiteet.

Hoitoonpääsyn valvonta on osa aluehallintovirastojen ja Valviran suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa, jonka toimeenpanoa voi seurata nyt sosiaalisessa mediassa #sotevalo18 ja ensi vuonna #sotevalo19. Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuoltoa valvovat aluehallintovirastot.

Lisätietoja:
terveydenhuollon ylitarkastaja Marja-Leena Arffman, p. 040-5785 910
etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, p. 0295 016 923
- yksityiset terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
- mikrobiologian laboratorioiden toimiluvat

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty