Terveys

Kuvituskuva - Terveys

Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Avustus auttaa kehittämään uusia toimintatapoja - vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin myönnettiin 240 000 euroa

Länsi- ja Sisä-Suomi

Erityisavustus antaa monille vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua liikuntaseuran toimintaan sekä kunnille mahdollisuuden pohtia uusia tapoja lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 29 kunnalle yhteensä 240 000 euroa käytettäväksi vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella myönnettyjä avustuksia hyödynnetään esimerkiksi jakamalla harrasteseteleitä sellaisille lapsille ja nuorille, jotka erityisesti tarvitsevat rahallista tukea harrastuksen aloittamiseen tai sen jatkamiseen.

− Avustus on kannustanut kuntia miettimään, mitä haasteita vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen liittyy. Näin saadaan luotua uusia toimintamalleja näiden lasten ja nuorten tavoittamiseen ja harrastuksen tukemiseen, kertoo liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kertaluontoisesti jaettavalla erityisavustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7−15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista liikuntaseuroissa. Avustusta voidaan myöntää kunnille, jotka jakavat ne kohdeavustuksina paikallisille liikuntaseuroille ja -yhdistyksille. Kunnan edelleen jakamalla avustuksella tuetaan lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa eli viikoittaista harrastamista liikuntaseurojen ohjatussa toiminnassa. 

Avustuksilla edistetään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastamista urheiluseuroissa. Avustuksilla myös ehkäistään liikunnasta luopumista pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Avustusta saaneet kunnat

Avustusta myönnettiin Länsi- ja Sisä-Suomessa seuraaville hakijoille:

 • Akaan kaupunki 5 000 €
 • Alajärven kaupunki 13 000 €
 • Hankasalmen kunta 5 000 €
 • Jyväskylän kaupunki 31 000 €
 • Jämsän kaupunki 3 000 €
 • Kauhajoen kaupunki 10 000 €
 • Kauhavan kaupunki 4 000 €
 • Kaustisen kunta 4 000 €
 • Keuruun kaupunki 2 000 €
 • Kihniön kunta 3 000 €
 • Kokkolan kaupunki 5 000 €
 • Korsnäsin kunta 3 000 €
 • Kuortaneen kunta 3 000 €
 • Kurikan kaupunki 12 000 €
 • Lapuan kaupunki 9 000 €
 • Lempäälän kunta 7 000 €
 • Maalahden kunta 6 000 €
 • Muuramen kunta 1 000 €
 • Mänttä-Vilppulan kaupunki 5 000 €
 • Nokian kaupunki 5 000 €
 • Pirkkalan kunta 4 000 €
 • Ruoveden kunta 4 000 €
 • Seinäjoen kaupunki 28 000 €
 • Tampereen kaupunki 40 000 €
 • Toholammin kunta 2 000 €
 • Toivakan kunta 4 000 €
 • Valkeakosken kaupunki 10 000 €
 • Vöyrin kunta 2 000 €
 • Äänekosken kaupunki 10 000 €

Yhteensä 240 000 €

Lisätietoja:
Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, p. 0295 018 822
Suunnittelija Emilia Piitulainen p. 029 501 8848
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty