Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Aluehallintovirasto SuomiAreenalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin asialla

Aluehallintovirastot osallistuvat Porissa järjestettävään SuomiAreena-tapahtumaan 15.─19.7.2019. Asiantuntijamme ovat läsnä Kansalaistorilla maanantaista perjantaihin – löydät meidät telttapaikalta 3.

Tänä vuonna aluehallintovirastojen pääteemana SuomiAreenalla on lasten ja nuorten hyvinvointi. Sloganimme tapahtumassa on "herkällä korvalla". Teltallamme Kansalaistorilla on läpi tapahtuman paikalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa työskenteleviä asiantuntijoita valmiina keskusteluihin.

Aveissa lasten ja nuorten asiaa edistetään monella tavalla, muun muassa valvomalla lastenkoteja ja varhaiskasvatusta. Myöntämällä valtionavustuksia avit tukevat muun muassa etsivää nuorisotyötä, nuorten työpajoja ja lasten ja nuorten harrastuksia. Vuonna 2019 valtionavustusta lasten ja nuorten toimintaan on myönnetty 31 172 964 euroa.

Ratkaisujen penkki yhteistyössä nuorten taidepajan kanssa

Porin nuorten taidetyöpaja on tuunannut aluehallintoviraston teltalle ainutlaatuisen Ratkaisujen penkin. Penkkiin voi kuka tahansa jättää ehdotuksensa lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Terveiset toimitetaan tapahtuman jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriön valtion nuorisopoliittisen ohjelman tekijöille. Teltallamme on myös mahdollista kirjoittaa terveiset isoon puhekuplaan. Postaamalla kuvan sosiaalisessa mediassa pääsee osallistumaan arvontaan.

Myös SuomiAreenan Torivartissa tuomme nuorten äänen kuuluville keskiviikkona 17.7. klo 12−12.15. Kolme aktiivista nuorta kertoo omat ehdotuksensa nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Ella Kannisen johdolla yleisö voi äänestää niistä kaikkein parhaimman.

Laaja toimintakenttä myös esillä

Kansalaistorilla pääset kuulemaan aluehallintovirastojen toiminnasta myös laajemmin. Asiantuntijoidemme kanssa voit keskustella esimerkiksi peruspalveluiden valvonnasta, terveyden edistämisestä ja saavutettavuudesta. Lisätietoa ohjelmasta on alla.

Läpi viikon voit testata avi-tietojasi vaihtuvilla päivän kysymyksillä. Aluehallintovirastoille kuuluu monipuolisesti erilaisia oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä tehtäviä. Kuusi aluehallintovirastoa hoitaa kukin omalla alueellaan lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.  

Erikoisohjelma tiistai 16.7.

 • Klo 10−13.30. Svenska enheten. Paikalla on asiantuntijoitamme ruotsinkielisen opetustoimen yksiköstä, joka edistää ruotsinkielisen kasvatuksen ja koulutuksen asioita koko Suomessa
   
 • Klo 13.30−17. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus. Asiantuntijamme kertovat, mitä verkkopalveluiden saavutettavuus on käytännössä ja miten se edistää yhdenvertaisuutta.

Erikoisohjelma keskiviikko 17.7.

 • Klo 10−13.30. Pelastustoimi ja varautuminen. Voit keskustella esimerkiksi väestönsuojelusta tai suuronnettomuuksiin varautumisesta asiantuntijoidemme kanssa.
   
 • Klo 13.30−17. Terveyden- ja sosiaalihuollon valvonta. Paikalla on asiantuntijoita, jotka työskentelevät terveyden- ja sosiaalihuollon valvonnan parissa. Lisäksi Lounais-Suomen, Etelä-Suomen, Pohjois-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen ylijohtajat ovat tavattavissa.
   
 • Klo 12−12.15. MTV-lavalla Torivartti "Parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia – äänestä suosikkiratkaisua!" Mukana Ella Kanninen, kolme aktiivista nuorta ja johtaja Sanna Puura Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Erikoisohjelma torstai 18.7.

 • Klo 10−17. Terveyden edistäminen ja alkoholiluvat. Koko päivän paikalla on asiantuntijoita, joiden kanssa pääset keskustelemaan terveyteen, ehkäisevään päihdetyöhön ja alkoholilupiin liittyvistä kysymyksistä.
   
 • Klo 13−14. Teltalla vierailee porilaisia nuoria kertomassa nuorten työpajoista. Tule kuulemaan, miten taidepajassa syntyi osastolla oleva ainutlaatuinen Ratkaisujen penkki. Näet myös PRESSpajan nuoria täydessä työn touhussa.

Kansalaistorin aukioloajat:
Ma klo 9−16, ti−to klo 10-17, pe klo 10−16.
 

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö (Lounais-Suomi) Tanja Railo, p. 0295 016 552, etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty