Terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liittyminen Kanta-palveluihin

Terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat liitetään Kanta-palveluihin THL:n ylläpitämän koodistopalvelun rekisteritietojen avulla. Liittymisen edellyttämät tiedot siirretään THL:n koodistopalveluun Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämästä Valveri-rekisteristä.

Valveri-rekisteriin rekisteröitävien palvelujen tietojen muutokset ja korjaukset tulee tehdä Valveri-rekisteriin yhteystietojen mukaisille lupa- ja rekisteriviranomaisille.

Itsenäisten ammatinharjoittajien tietojen siirtäminen koodistopalvelun IAH-rekisteriin

Valveri-rekisterissä olevien itsenäisten ammatinharjoittajien tietoja siirretään THL:n ylläpitämään koodistopalvelun IAH-rekisteriin, mikä osaltaan mahdollistaa liittymisen Kanta-palveluihin ja siten sähköisen reseptin ja potilastiedon arkiston käyttöönoton. Tällä hetkellä tiedot siirretään Valveri-rekisteristä IAH-rekisteriin kerran viikossa. Vuoden 2015 alusta alkaen tiedot siirretään automaattisesti kerran vuorokaudessa.

IAH rekisteriin siirretään vain sellaiset terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat, joilla on y-tunnus ilmoitettu ja merkitty Valveri-rekisteriin!

Mikäli IAH-koodistossa olevissa tiedoissa on virheitä tai tiedot puuttuvat, ota yhteys sähköpostitse omaan lupaviranomaiseen (aluehallintovirasto) tietojen päivittämiseksi Valveri-rekisteriin.

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien organisaatiotietojen siirtäminen koodistopalvelun SOTE-organisaatiorekisteriin

Valveri-rekisterissä olevien yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien tietoja siirretään THL:n ylläpitämään koodistopalvelun SOTE-organisaatiorekisteriin, mikä osaltaan mahdollistaa liittymisen Kanta-palveluihin ja siten sähköisen reseptin ja Potilastiedon arkiston käyttöönoton. Valveri-rekisterin tiedot siirretään SOTE-organisaatiorekisteriin automaattisesti joka yö.

Mikäli SOTE-organisaatiorekisterissä olevissa tiedoissa on virheitä tai tiedot puuttuvat, ota yhteys sähköpostitse omaan lupaviranomaiseen (aluehallintovirasto / valtakunnallisten lupien osalta Valvira) tietojen päivittämiseksi Valveri-rekisteriin.
 

Yhteystiedot lupa- ja rekisteriviranomaisille

Päivitetty

Oikopolut