Terveyden edistäminen

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sitä kautta myös aluehallintovirastolla on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämisestä. Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveyden edistämisestä säädetään myös terveydenhuoltolaissa sekä tartuntatauti-, tupakka- ja raittiustyölaeissa. Kuntien on otettava terveysnäkökohdat huomioon toiminnassaan ja päätöksissään.

Terveyden edistäminen on terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, sairauksien ja terveysongelmien vähentämistä sekä terveyserojen kaventamista, mm seuraavissa:

 • sydän- ja verisuonitaudit
 • diabetes
 • ravitsemus
 • tupakointi
 • alkoholi
 • elintapaseurannat
 • koulutus.

Kunnallisessa päätöksenteossa on arvioitava ja otettava huomioon tehtävien ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Terveysvaikutusten arviointi tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten. Arvioinnin pohjana on tieteellinen tieto.

Ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) kuuluu yhtenä osana ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (IVA), joka puolestaan jakautuu terveysvaikutusten arviointiin (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin (SVA). Terveysvaikutusten arviointiin sisältyy terveyden arviointi ja terveydensuojelu.

Terveysvaikutusten arviointi (TVA) laajan terveyskäsityksen mukaisena ennakkoarviointitapana on alkanut yleistyä Terveys 2015 -kansanterveysohjelman myötä.

Tietoa alueelta

Lounais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2015
Satakunta ja Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle on luotu yhteinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, jonka tavoitteena on

 • koota yhteen tavoitteita ja toimenpiteitä valtakunnallisista ja alueellisista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmista ja ohjelmista,
 • koota yhdessä sovittujen alueellisten hyvinvointi- ja terveysosoittimien perusteella tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin nykytilanteesta ja kehityksen suunnasta,
 • linjata näiden tietojen perusteella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset painopisteet ja
 • laatia alueellinen hyvinvointisuunnitelma näiden painopisteiden edistämiseksi ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi.

Tehdyn alueellisen hyvinvointikertomuksen ja – suunnitelman tarkoituksena oli luoda hyödynnettävä malli kunnille hyvinvointityön edistämiseksi.

 

Lisätietoja, ohjausta ja apua kunnille:

Marjo Hamilas
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
puh.  0295 018 025
marjo.hamilas(at)avi.fi

Hanna Inkeroinen
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
puh. 050 559 0701
hanna.inkeroinen(at)vasso.fi

Heli Toroska
puh. 050 352 9953
Matti Mäkelä
puh. 050 599 6414
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos
etunimi.sukunimi(at)pikassos.fi


Päivitetty