Terveyden edistäminen

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sitä kautta myös aluehallintovirastolla on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämisestä. Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveyden edistämisestä säädetään myös terveydenhuoltolaissa sekä tartuntatauti-, tupakka- ja raittiustyölaeissa. Kuntien on otettava terveysnäkökohdat huomioon toiminnassaan ja päätöksissään.

Terveyden edistäminen on terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, sairauksien ja terveysongelmien vähentämistä sekä terveyserojen kaventamista, mm seuraavissa:

  • sydän- ja verisuonitaudit
  • diabetes
  • ravitsemus
  • tupakointi
  • alkoholi
  • elintapaseurannat
  • koulutus.

Kunnallisessa päätöksenteossa on arvioitava ja otettava huomioon tehtävien ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Terveysvaikutusten arviointi tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten. Arvioinnin pohjana on tieteellinen tieto.

Ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) kuuluu yhtenä osana ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (IVA), joka puolestaan jakautuu terveysvaikutusten arviointiin (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin (SVA). Terveysvaikutusten arviointiin sisältyy terveyden arviointi ja terveydensuojelu.

Terveysvaikutusten arviointi (TVA) laajan terveyskäsityksen mukaisena ennakkoarviointitapana on alkanut yleistyä Terveys 2015 -kansanterveysohjelman myötä.

Tietoa alueelta

Indikaattoritietoa Lapin kunnista

Lapin aluehallintovirasto on koonnut alueensa kunnista kuntakortit, joihin on kerätty indikaattoritietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä ja Kelan terveyspuntari-sivustolta. Jokaisesta kunnasta on tehty oma korttinsa vertailualueena Lappi ja koko maa. Indikaattorit on ryhmitelty ikäryhmittäin ja yleisindikaattoreiksi. Kortissa on indikaattoritieto vuosilta 2009, 2013 ja 2016. Jos indikaattoritietoa ei ole saatavilla, on ko. ruutu jätetty tyhjäksi. Kaikista vuoden 2016 indikaattoreista ei ole ollut tietoa saatavissa korttien tekovaiheessa. Tietoja päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Lisätietoja ajalla 1.8.-31.12.2017 Heini Sankala p. 0295 017 382 (Tuula Kokkonen 1.1.2018 alkaen),
etunimi.sukunimi@avi.fi

Enontekiö      Inari      Kemi      Kemijärvi      Keminmaa      Kittilä      Kolari      Muonio

Pelkosenniemi      Pello     Posio      Ranua      Rovaniemi      Salla      Savukoski

Simo      Sodankylä      Tervola      Tornio      Utsjoki      Ylitornio    


Päivitetty