VALTAKUNNALLINEN KALENTERI

« Takaisin

PERUTTU Lasten itsesäätely varhaiskasvatuksessa - kehityksen ja tuen näkökulmat, Seinäjoki

Aloitusaika :
8.4.2020 8:30
Lopetus aika :
8.4.2020 15:30
Paikka :
Oma SpStadion, Alaseinäjoenkatu 15, 60220 Seinäjoki
Kuvaus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää kolme samansisältöistä koulutustilaisuutta lapsen itsesäätelytaidoista varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muiden pienten lasten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Lasten itsesäätelytaidot ovat oleellinen perusta lapsen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Yksi tämän päivän suurimmista haasteista on lasten lisääntynyt levottomuus, heikentynyt impulssikontrolli ja tunteiden säätelyongelmat varhaiskasvatuksessa. Jotta itsesäätelytaitojen ongelmiin voidaan puuttua, tulee varhaiskasvatuksen henkilöstöllä olla tietämys siitä, miten lasten itsesäätely toimii ja kehittyy niin neuropsykologisesta kuin sosiokulttuurisesta viitekehyksestä käsin. Tämä lisäksi koulutuksessa syvennytään tarkastelemaan tutkimusperusteisen tiedon varassa sitä, miten lasten itsesäätelytaidot heijastuvat lasten kohtaamaan arkeen varhaiskasvatuksessa ja minkälaisia konkreettisia välineitä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on lasten itsesäätelyn tuen ja ennaltaehkäisyn suhteen.

Kouluttajan esittely: KM Jouni Veijalainen työskentelee Helsingin yliopistolla tohtorikoulutettavana kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Keväällä 2020 valmistuvassa väitöskirjassaan hän on tutkinut miten lasten itsesäätelytaidot heijastuvat lasten arkeen suomalaisessa varhaiskasvatusympäristössä. Tutkimuksessaan hän on syventynyt tarkastelemaan miten lasten erilaiset taidot, havaitut tunneilmaisut, sekä heidän kuvailemat hallintakeinot ankkuroituvat arvioituihin itsesäätelytaitoihin. Veijalaisen intresseihin kuuluu pienten lasten psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi varhaiskasvatushenkilöstön koulutus ja tieteellisen tiedon jalkauttaminen lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tilaisuuteen mahtuu 110 osallistujaa.

Koulutuskirje

Ilmoittautuminen 29.3.2020 mennessä 

Tervetuloa!

0
Ylitarkastaja Mirja Kivikangas, puh. 0295 018669, mirja.kivikangas(at)avi.fi
Alueet: Länsi-ja-Sisä-Suomi

PERUTTU Lasten itsesäätely varhaiskasvatuksessa - kehityksen ja tuen näkökulmat, Seinäjoki

ALUEEN TAPAHTUMAT

Päiväys Aika Aihe Alue
1.4.2020 9:00 – 11:30 Verkkoluento/ Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka käytännössä, WEB Pohjois-Suomi, Lappi, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-ja-Sisä-Suomi
22.4.2020 14:00 – 16:15 KOULUTUS MUUNNETTU WEBINAARIKSI! Apua monialaiseen opetukseen! Me aarteenvartijat – koulutus esi- ja perusopetuksen opettajille Itä-Suomi
18.5.2020 9:30 – 16:00 ASIAA NUUSKASTA 18.5.2020 (Etäkoulutus) Pohjois-Suomi
3.6.2020 - 4.6.2020 9:00 – 16:00 TAPAHTUMAN AJANKOHTAA ON SIIRRETTY! Itä- ja Pohjois-Suomen II asteen opiskeluhuollon päivät Itä-Suomi
24.4.2020 9:00 – 16:00 KOULUTUS SIIRTYY SYKSYLLE! #Paraskoulu -hankkeen loppuseminaari – keskeiset tulokset ja pedagogiset vinkit kentälle Itä-Suomi
5.5.2020 9:00 – 16:00 KOULUTUKSEN AJANKOHTA ON SIIRTYNYT! Laaja-alaisen EROn pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen Itä-Suomi
21.4.2020 - 22.4.2020 9:00 – 15:45 HUOM! Lapin ja Pohjois-Suomen opetus- ja kasvatusalan johdon päivät – tukea hyvinvoivan johtajan arkeen Pohjois-Suomi, Lappi
13.5.2020 9:00 – 16:00 NETTI Kriisi- ja riskiviestintä pandemiassa. Mitä koronakriisi opettaa meille johtamisesta ja viestinnästä? Länsi-ja-Sisä-Suomi
6.4.2020 - 30.4.2020 9:00 – 16:00 Tieto- ja viestintäteknologia koulun johtamisen tukena- johdantokurssi (verkkokurssi) Pohjois-Suomi, Lappi, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-ja-Sisä-Suomi
3.4.2020 8:30 – 9:30 Ensiapua etäopetukseen, webinaareja open avuksi 2, G suite Pohjois-Suomi, Lappi, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-ja-Sisä-Suomi
7.4.2020 - 23.4.2020 15:00 – 16:00 Etäopetuksen ABC- Webinaarisarja Itä-Suomi
3.4.2020 10:00 – 11:00 Ensiapua etäopetukseen, webinaareja open avuksi 2, office 365 Pohjois-Suomi, Lappi, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-ja-Sisä-Suomi
21.4.2020 9:00 – 14:45 WEBINAARI: Opettajan rooli seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä Pohjois-Suomi, Lappi, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-ja-Sisä-Suomi
14.5.2020 8:30 – 16:00 PERUTTU / YHTEISET ASIAKKAAMME: Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet ja psykiatrian alojen palveluihin pääsy Etelä-Suomi
15.4.2020 9:30 – 15:30 PERUTTU Varhaiskasvatuksen valvonnan eri muodot Itä-Suomi
19.3.2020 8:30 – 15:30 HUOM Aika muuttunut! Lapsen haastavaksi koettu käytös ja sen tukeminen koulussa ja päiväkodissa Lappi
23.4.2020 10:00 – 14:30 KOULUTUS MUUTETTU WEBINAARIKSI! Sisu, tahto ja haastavat tunteet - Miten opetan agression hallintaa? Itä-Suomi
30.3.2020 9:30 – 15:00 Koulutuksen ajankohtaa siirretty! Kun koulunkäynti ei suju – miten tukea psyykkisesti oireilevaa oppilasta? Mikkeli Itä-Suomi
26.3.2020 9:15 – 15:15 KOULUTUKSEN AJANKOHTAA SIIRRETTY! TASASEKS - Uskalla tarttua seksuaalikasvatukseen! Itä-Suomi
28.4.2020 10:00 – 13:30 WEBINAARI: LOPS-perusteiden (2019) arviointiluvun tueksi, 28.4.2020 Etelä-Suomi
Näytetään tulokset 1 - 20 / 2 609
Merkintöjä per sivu 20
of 131
Päivitetty