› Graafinen versio

Kiinteistönmuodostamislakiin perustuvan talletuksen tekeminen

Jos yhteisen alueen osakaskunta (= lunastettavan alueen osakaskunta) on järjestäytynyt yhteisaluelaissa säädetyllä tavalla, yhteistä aluetta koskeva korvaus määrätään lunastustoimituksessa maksettavaksi suoraan osakaskunnalle. Tällöin sitä ei talleteta lainkaan AVIin.

Jos yhteisen alueen osakaskunta on järjestäytymätön, korvaus määrätään lunastustoimituksessa maksettavaksi osakaskunnan osakkaille, jos osakkaat ovat tiedossa ja jos korvaus on merkittävä.

Korvaus määrätään lunastustoimituksessa maksettavaksi järjestäytymättömälle osakaskunnalle, jos korvaus on vähäinen taikka osakassuhteiden selvittämisen tai maksujen suorittamisen kustannukset maksettavan korvauksen määrään verrattuna ovat ilmeisen suuret. Jollei osakaskunta ole tällaisissa tapauksissa tehnyt päätöstä siitä, miten korvaus on sille maksettava, korvaus talletetaan AVIin.

Talletus tehdään kiinteistön sijaintikunnan AVIin.

Talletuksen tekeminen on kaksivaiheinen.

  • varat maksetaan AVIn tilille ja
  • lisäksi tehdään talletushakemus.

Aluehallintovirastojen tilinumerot ja osoitteet ovat lomakkeessa. 

Hakemukseen on liitettävä jäljennös lunastustoimituksen pöytäkirjasta (ns. selitelmä). Tärkein kohta pöytäkirjassa on "Korvauksen suorittaminen".

Jos korvausta ei nosteta 14 päivän kuluessa, AVI tallettaa korvaussumman pankkiin korkoa kasvamaan sitä varten perustettavalle tilille. AVI lähettää tallettajalle päätöksen talletuksesta.

Suoritemaksu

AVI perii talletuksesta suoritemaksun. Valtion suoritemaksu on 180 euroa. Jos talletuksesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Työtunnin hinta on 55 euroa.

Tietoa alueelta

Talletuksen tekeminen - Lappi

Yhteystiedot:

tarkastaja Benita Harmainen, p. 0295 016 113 (Etelä-Suomen AVI)
ylitarkastaja Timo Korhonen, 0295 016 146 (Etelä-Suomen AVI)
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

lomakkeet

lait ja asetukset