Takautuva arviointi

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa direktiivissä 2010/63/EU vaaditaan, että hankkeen kunkin toimenpiteen vakavuus arvioidaan ennakolta (15 artikla) ja luokitellaan luokkiin "ei toipumista", "lievä", "kohtalainen" tai "vakava".  Raportointia koskevassa 54 artiklassa edellytetään, että tilastotietoja varten on ilmoitettava eläimen kokeman kivun, tuskan, kärsimyksen ja pysyvän haitan tosiasiallinen vakavuus, joka voi olla eri kuin hankkeen arvioinnin yhteydessä tehty ennakoiva arviointi. Aiempien toimenpiteiden tosiasiallinen vakavuus on keskeisessä asemassa päätettäessä, voidaanko eläintä käyttää uudelleen muissa toimenpiteissä (16 artikla).

Takautuva arviointi on tehtävä hankkeille, joissa käytetään apinoita sekä hankkeille, joihin sisältyy vakavuusluokkaan vakava luokiteltuja toimenpiteitä. Tavautuva arviointi voidaan lautakunnan määräämissä erityistapauksissa myös määrätä hankkeille, joihin sisältyy vakavuusluokkaan kohtalainen luokiteltuja toimenpiteitä.  Takautuvan arvioinnin tekeminen määrätään hankeluvassa.

Hankkeen takautuvassa arvioinnissa arvioidaan:

1) miten hankkeen tavoitteet on saavutettu;

2) eläimille aiheutettu haitta, mukaan lukien käytettyjen eläinten määrät ja lajit sekä toimenpiteiden tosiasiallinen vakavuus; ja

3) kaikki seikat, jotka saattavat edistää korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen toteuttamista.

Lisätietoa: arvioinnin tavoitteet

 

Hankkeiden takautuvan arvioinnin tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Hankeluvan haltijan on kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä toimitettava virastolle takautuvaa arviointia varten tarvittavat tiedot (lomake oikealla ->). Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimittaa arvioinnin tulokset tiedoksi hankeluvan haltijalle ja hankelupalautakunnalle. Takautuvan arvioinnin tulokset liitetään hankkeesta julkaistuun yleistajuiseen tiivistelmään.


 

 

Päivitetty

lomakkeet

Takautuva arviointi