Lemmikkieläinratsia Vaasassa

Länsi- ja Sisä-Suomi

Läänineläinlääkärit tekivät pistokoevalvontaa lemmikkien kanssa matkustaville Vaasassa 13.14.4.2018. Näiden "lemmikkieläinratsioiden" tarkoituksena on lisätä lemmikkien kanssa liikkuvien tietoisuutta lemmikkien tuontivaatimuksista ja tautiriskeistä.

Vaasan lentokentällä tarkastettiin 13.4. kaksi Tukholmasta tulevaa lentoa ja Vaasan satamassa 13.14.4. kaksi Uumajasta saapuvaa laivaa. Näiden lentojen ja laivojen mukana tulleille koirille, kissoille ja freteille tehtiin pistokoetarkastus. Mukana tarkastuksessa olivat aluehallintoviraston läänineläinlääkärit, kunnallinen virkaeläinlääkäri ja tulli. Tarkastuksen ajankohta valittiin riskiperusteisesti, sillä Vaasassa järjestettiin samana viikonloppuna kansainvälinen koiranäyttely ja oli oletettavaa, että kaupunkiin saapuu runsaasti eläimiä.

Viikonlopun neljässä tarkastuksessa tutkittiin 74 koiraa ja niiden matkustusasiakirjat. Kolmella koirista todettiin matkustusasiakirjoissa vakavia puutteita, jotka johtivat valvontaviranomaisten toimenpiteisiin. Yhdellä koiralla raivotautirokotus ei ollut voimassa maahantuloajankohtana. Koiralle asetettiin suullinen kotieristysmääräys, kunnes se palaa kotiinsa Ruotsiin. Lisäksi kahdelta koiralta puuttui merkintä ekinokokkihäädöstä. Koirat saivat lääkityksen satamassa ja omistajat määrättiin keräämään jätökset kahden vuorokauden ajan sekajätteeseen. Lisäksi toinen koirien omistajista pakeni paikalta ennen tarkastusasiakirjojen loppuun saattamista ja omistajasta tehdään rikosilmoitus.

Miksi valvotaan?

Lemmikkien liikkuvuus yli rajojen kasvaa jatkuvasti ja samalla lisääntyvät tautiriskit. Lemmikeillä tulee olla säädetyt rokotukset ja lääkitykset voimassa aina, kun ne matkustavat EU:n alueella. Pistokoevalvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti rabiesrokotuksiin sekä ekinokokkiloislääkityksiin.

Lemmikkien tulee olla tunnistusmerkittyjä mikrosirulla, ja niiden mukana tulee olla asianmukaisesti täytetty virallinen lemmikkieläinpassi. Passista näkyvät mm. voimassaolomerkinnät rabiesrokotteesta (yli 12-viikkoiset). Lisäksi koirien tulee olla lääkitty ekinokokkoosia vastaan 1–5 vuorokautta ennen niiden maahantuloa.

Mikäli puutteita ilmenee, voidaan eläin palauttaa takaisin lähtömaahan, eristää tai lopettaa. Eläimen laittomasta tuonnista aiheutuneet kulut maksaa omistaja, minkä lisäksi veloitetaan 150 euron tarkastusmaksu.

Lisätietoa raivotaudista: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/usealle-elainlajille-yhteiset-taudit/raivotauti-eli-rabies/

Lisätietoa ekinokokkoosista: https://www.evira.fi/elaimet/zoonoosikeskus/zoonoosit/loisten-aiheuttamat-taudit/ekinokokkoosi/
 

Lisätiedot

puhelinvaihde LSSAVI 0295 018 450:
läänineläinlääkäri Taina Kingelin
läänineläinlääkäri Hanna Kukkola


Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa