Kouvolan yhteislyseon rakennustyömaan mestarille tuomio työtelineiden tarkastamisen laiminlyönnistä (Itä-Suomi)

Työsuojelu, Itä-Suomi

Kymenlaakson käräjäoikeus on tänään tuominnut Kouvolan yhteislyseon laajennustyömaan vastaavan työn-johtajan työturvallisuusrikoksesta, koska hän oli laiminlyönyt tehdä työmaalla käytetyille työtelineille käyt-töönottotarkastuksen.

Kouvolan yhteislyseossa oli toukokuussa 2017 menossa laajennus ja remontti. Työmaalla olleet muurarit olivat ryhtyneet muuraamaan koulun ulkoseinän tiiliverhousta ja pystyttäneet sitä varten työtelineet talon julkisivulle. Kun yksi muurareista oli ollut telineillä työskentelemässä, oli hänen allaan ollut telineen työtaso irronnut ja hän oli pudonnut maahan noin kahden ja puolen metrin korkeudelta ja loukannut jalkansa.

Telineen työtaso oli päässyt putoamaan, koska telineistä oli puuttunut telinetasojen irtoamisen estävät jalkalis-tat. Kyseessä olivat niin sanotut Haki-telineet, joiden käyttöohjeissa on edellytetty, että niiden työtasoihin asennetaan jalkalistat. Työturvallisuusmääräysten mukaan telineet on tarkastettava yksityiskohtaisesti aina en-nen niiden käyttöönottoa. Jos telineille olisi tehty lain vaatima käyttöönottotarkastus, olisi jalkalistat olleet yksi tarkastuskohde ja niiden puuttuminen tullut esiin ennen telineiden käyttöönottoa.

Käräjäoikeudessa oli syytettynä työmaalla pääurakoitsijana toimineen kouvolalaisen rakennusliikkeen palveluk-sessa ollut työmaan vastaava työnjohtaja. Hän vetosi käräjillä muun muassa siihen, että hän oli ohjeistanut työntekijöitä ilmoittamaan hänelle telineiden kokoamisesta, jotta hän voi tulla tarkastamaan ne ennen niiden käyttöönottoa. Hän vetosi myös siihen, että työntekijät olivat itse pystyttäneet telineet ja he olivat tienneet, että tarkastamattomille telineille ei saa nousta. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että vastaavan työnjohtajan oli täytynyt olla tietoinen siitä, että kyseiset telineet oli koottu työmaalle. Oikeus totesi myös, että työntekijöiden huolimaton tai ohjeidenvastainen menettely ei poista työnantajalle säädettyä turvallisuusvastuuta, kuten val-vontavelvollisuutta. Käräjäoikeus katsoikin, että hän on syyllistynyt työturvallisuusrikokseen, koska hän ei ollut huolehtinut siitä, että telineille tehdään käyttöönottotarkastus ennen niiden käyttöönottoa.

Käräjäoikeus tuomitsi työmaan vastaavalle mestarille työturvallisuusrikoksesta 15 päiväsakkoa, todistelukulut ja rikosuhrimaksun eli yhteensä 1 080 euroa. 

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio R 18/881

Lisätietoja
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, sampo.pelkonen@avi.fi

 


Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa