Kuntien ehkäisevässä päihdetyössä parannettavaa 

Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010, 11 ja 12 §)

Kunnan tulee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueellaan ja nimetä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielin. Toimielimen tulee varmistaa, että kunnan eri hallinnonalat toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä ja päihdeoloja seurataan. Toimielimen tehtävänä on myös jakaa tietoa päihdehaitoista ja keinoista niiden vähentämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja aluehallintovirastot (AVI) selvittivät miten ehkäisevä päihdetyö toteutui kunnissa vuonna 2016. Selvityksen perusteella ehkäisevän päihdetyön rakenteet olivat monessa kunnassa heikot ja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa oli merkittäviä puutteita. Aluehallintovirastot seuraavat tilannetta vuonna 2019.

Valtakunnallisesti 53 %:ssa kuntia oli puutteita ehkäisevän päihdetyön toimielinten nimeämisessä. 38 %:ssa puuttui kyseinen toimielin, 15 %:ssa ei tietoa saatu.

Aluehallintovirastokohtaisesti tilanne oli seuraava:

AVI

puutteita %:ssa kuntia

ei toimielintä %:ssa kuntia

tietoa ei saatu %:sta kuntia

Etelä-Suomi

53

42

11

Itä-Suomi

52

52

0

Lappi

62

43

0

Lounais-Suomi

29

7

4

Länsi- ja Sisä-Suomi

64

42

22

Pohjois-Suomi

58

50

8

 

Kunnan yhteistyö poliisin, alkoholilain ja tupakkalain noudattamista valvovien tahojen, elinkeinoelämän ja yleishyödyllisten ehkäisevän päihdetyön yhteisöjen kanssa on myös olennainen osa ehkäisevää päihdetyötä.  

Aluehallintovirastot ovat lähettäneet kuntiin kirjeen, jossa muistutetaan kuntia niiden lakisääteisestä velvollisuudesta nimetä ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä vastaava toimielin.

Raportit kunkin AVIn osalta löytyvät THL:n sivulta

Lisää aiheesta

Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI: ylitarkastaja Heli Heimala, p. 0295 016 115 
Itä-Suomen AVI: terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908 
Lapin AVI: ylitarkastaja Sanna Ylitalo, p. 0295 017 392
Lounais-Suomen AVI: ylitarkastaja Anne Taulu, p. 0295 018 025 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: ylitarkastaja Irmeli Tamminen, p. 0295 018 596 
Pohjois-Suomen AVI: ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559

etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa