Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset heinäkuussa 2018

Etelä-Suomi

Liitteenä olevasta luettelosta löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston heinäkuussa tekemät sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä lupaviranomaisena ylläpitää valtakunnallista rekisteriä lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä ja tilastointia varten.

Luvanvaraisiksi säädettyjen ammattien harjoittajien, kuten lääkäreiden sekä yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, on haettava lupa tai tehtävä toiminnastaan ilmoitus, jonka lupaviranomainen hyväksyy ja merkitsee rekisteriinsä.

Liite
Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintipäätökset heinäkuu 2018 (pdf)

Lisätietoja
ylitarkastaja Anne Hämäläinen
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa