Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteesta on säädetty EU:n saavutettavuusdirektiivissä ja sitä toteuttavassa laissa (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta). Jokaisen organisaation, jota lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, on tehtävä verkkosivustoistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavuusseloste ja laitettava se verkkosivuilleen.

Saavutettavuusselosteessa kuvataan verkkopalvelun saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista. Lisäksi selosteessa kerrotaan, miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta.

Mitä tietoja saavutettavuusselosteessa pitää olla?

Saavutettavuusselosteen pakolliset tiedot on määritelty EU-komission säädöksessä. Kukin organisaatio, jota laki koskee, tekee selosteen verkkosivustoistaan tai mobiilisovelluksistaan. Selosteessa täytyy olla seuraavat tiedot:

  1. Miten hyvin verkkosivusto tai sovellus vastaa saavutettavuusvaatimuksia? Arvio sivuston tai sovelluksen saavutettavuuden tilasta: a) vastaa täysin vaatimuksia, b) vastaa suurilta osin vaatimuksia tai c) suurin osa vaatimuksista ei toteudu.
  2. Mitkä verkkosivuston sisällöt tai osat eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia ja miksi?
  3. Milloin seloste on laadittu ja päivitetty, ja perustuvatko selosteen tiedot itsearvioon vai ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon?
  4. Miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta ja kuka tai mikä yksikkö vastaa organisaatiossa saavutettavuuspalautteiden käsittelystä?
  5. Miten käyttäjä voi ottaa yhteyttä AVIin selvityspyynnön tai -kantelun tekemistä varten? (Selvityspyynnön tai kantelun voi tehdä vasta kun siirtymäaika on ohi.)

Jokaiseen kohtaan liittyy yksityiskohtaisempia alakohtia. AVI tulee tekemään saavutettavuusselosteen sisällöstä tarkempia ohjeita kevään 2019 aikana.

Mitä selosteen saavutettavuusvaatimukset ovat?

Saavutettavuusvaatimuksilla tarkoitetaan tässä käytännössä WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. Nämä löytyvät toistaiseksi englanniksi W3C-yhteisön sivuilta, ja suomenkielinen virallinen käännös on tulossa kevään 2019 aikana. WCAG 2.1 koostuu edellisistä WCAG 2.0 -kriteereistä ja niitä täydentävistä uusista kriteereistä. WCAG 2.0 on käännetty jo v. 2011 suomeksi.

Milloin saavutettavuusseloste pitää laittaa sivuille?

Saavutettavuusseloste pitää laittaa verkkosivuille siinä vaiheessa, kun saavutettavuusvaatimusten siirtymäaika on sivuston tai sovelluksen osalta lopussa.

  • Jos sivusto on julkaistu ennen 23.9.2018, siirtymäaika loppuu 22.9.2020, eli seloste täytyy laittaa sen jälkeen sivuille.
  • Jos sivusto on uusi eli julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen, siirtymäaika loppuu jo 22.9.2019, eli selosteen pitää olla sivuilla tämän jälkeen.
  • Mobiilisovellusten osalta selosteen pitää olla saatavilla sovelluksen lataamisen yhteydessä. Siirtymäaika loppuu 22.6.2021.
  • Yksityisen sektorin toimijoiden, joita lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, verkkosivustojen siirtymäaika loppuu pääosin 31.12.2020, jonka jälkeen seloste on laitettava verkkosivustolle.

Kerro verkkosivuilla, koska sivusto on julkaistu

AVI suosittelee kertomaan verkkosivustolla jo ennen siirtymäajan loppua, koska sivusto on julkaistu ja koska lain saavutettavuusvaatimukset tulevat koskemaan sivustoa. Näin käyttäjille on selkeämpää, milloin sivustolta voi odottaa saavutettavuusvaatimusten toteutumista ja ylipäänsä saavutettavuusselostetta.

Onko saavutettavuusselosteesta olemassa mallia?

EU-komissio on antanut mallin saavutettavuusselosteesta. Selosteen malli löytyy EU:n virallisilla kielillä komission sivuilta. EU:n malli on vaikeaselkoinen, mutta sitä voi käyttää selosteen laadinnassa.

AVI tuottaa selkeämmän mallin saavutettavuusselosteesta

AVI tuottaa saavutettavuusselosteesta selkeämmän version suomeksi ja ruotsiksi, ja malli julkaistaan viimeistään uudella www.saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivustolla loppukeväästä 2019.

Voit ottaa AVIn saavutettavuustiimiin yhteyttä, jos haluat kysyä saavutettavuusselosteesta jotakin: saavutettavuus@avi.fi.

Päivitetty