› Graafinen versio

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Mitä on verkkopalvelun saavutettavuus?

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti. Verkkopalvelujen saavutettavuus tulee EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä koskemaan koko julkista sektoria. Direktiivi tulee käytännössä velvoittamaan kaikkia julkisia toimijoita toteuttamaan verkkopalvelut ns. WCAG-kriteeristön mukaisesti siirtymäaikojen puitteissa.

Saavutettavuusdirektiivi Suomessa: Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja. Suomessa valmisteilla on kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka tulee voimaan todennäköisesti keväällä 2019. Tätä varten on annettu hallituksen esitys (HE 60/2018). Lakiesityksessä saavuttavuusvaatimusten ohjaus ja valvonta on päätetty sijoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen hieman muokatun sisällön täysistunnossa 12.2.2019. Lakisäädökset hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto neuvoo, ohjaa ja valvoo

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on parhaillaan käynnistämässä verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta-, ohjaus- ja valvontatoimintaansa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäviä saavutettavuuden osalta ovat lain vaatimusten yleinen neuvonta, ohjaus, valvonta ja raportointi EU:lle.

AVI tulee tarjoamaan tietoa ja yleisiä neuvoja siitä, miten saavutettavuutta voi parantaa kokonaisuutena ja kaikissa verkkopalvelun suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen vaiheissa. Lisäksi AVI ohjeistaa lain ja direktiivin saavutettavuusvaatimuksissa mm. tarjoamalla saavutettavuusselosteen mallin ja yleisiä ohjeita vaatimusten toteuttamisesta.

Saavutettavuuden valvonta alkaa EU:n säädösten mukaisesti vuonna 2020 ja kohdistuu pääasiassa julkisen sektorin verkkosivustoihin, jotka ovat lakiesityksen mukaisesti saavutettavuusvaatimusten piirissä.

Uusi yksikkö perustettu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudessa saavutettavuuden valvontayksikössä eli saavutettavuustiimissä työskentelee kolme asiantuntijaa. Tehtävä on valtakunnallinen.

Koska tehtävä on uusi, AVIn saavutettavuustiimi on vasta suunnittelemassa ja kehittämässä työkokonaisuutta ja viestintää. Lue yksikön esittely AVIn blogista.

Voit ottaa AVIn saavutettavuuden valvontayksikköön yhteyttä sähköpostilla saavutettavuus@avi.fi.

Uusi verkkosivusto www.saavutettavuusvaatimukset.fi on tulossa

Aluehallintovirasto julkaisee arviolta toukokuussa 2019 uuden verkkosivuston www.saavutettavuusvaatimukset.fi, jolle keskitetään AVIn tarjoama tieto ja ohjeistus verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Tiedon ja ohjeistuksen tarvetta on kartoitettu mm. palautekyselyillä, ja ohjeita ja muuta sisältöä tuotetaan yhteistyössä kumppanien kanssa.

Uutta sivustoa odotellessa AVIn tuottama tieto ja ohjeistus kootaan tähän www.avi.fi/saavutettavuus-sivulle ja sen alasivuille, joita täydennetään helmi-maaliskuussa 2019.

Linkkejä ja lisätietoa

  • www.vm.fi/saavutettavuus: Valtiovarainministeriön sivu, jossa on kootusti tietoa saavutettavuusdirektiivistä ja lainsäädännön tilanteesta. VM on myös julkaissut uutiskirjettä saavutettavuusvaatimuksista. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi julkaisee jatkossa vastaavaa uutiskirjettä. Huomioithan, että AVI ei lähetä uutiskirjettä automaattisesti VM:n kirjeen tilaajille. Tilaa täältä AVIn uutiskirje saavutettavuudesta
  • www.saavutettavasti.fi: ymmärrettäviä, selkeitä ja kattavia ohjeita verkkopalvelujen sisältöjen saavutettavuudesta kaikille, jotka päivittävät verkkosivuja ja tuottavat erilaisia sisältöjä verkkoon. Valtionhallintoon kuuluvan Celian ylläpitämä sivusto.
  • www.papunet.net/saavutettavuus: tietoa erilaisista apuvälineistä, joilla verkkosivuja käytetään, ja ohjeita saavutettavuuden huomioimiseksi verkkopalvelun suunnittelusta ja hankinnasta lähtien.
  • Facebook-ryhmä Verkkopalvelujen saavutettavuus: Julkinen ryhmä, jossa on keskustelua, linkkejä ja vinkkejä saavutettavuuden eri näkökulmista. Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita verkkopalvelujen saavutettavuudesta.
  • AVIn uutiskirje saavutettavuudesta. AVI alkaa julkaista uutiskirjettä saavutettavuudesta keväällä 2019. Uutiskirje ilmestyy noin kahden kuukauden välein ja se on kaksikielinen (suomi+ruotsi). Liity saavutettavuusuutiskirjeen tilaajaksi.

Saavutettavuuskiertueen videotaltioinnit

AVIn marraskuussa 2018 järjestämän koulutuskiertueen kaksi viimeistä seminaaria taltioitiin. Taltioinnit löytyvät tekstitettyinä AVIn YouTube-kanavalta, ja ne on leikattu puheenvuoroittain.

Väestörekisterikeskuksen tuottamat videokoulutukset saavutettavuudesta:

 

Lue lisää Minimoi

Ota meihin yhteyttä

Saavutettavuuden valvontayksikön yhteissähköposti on saavutettavuus@avi.fi. Suosittelemme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä lähettämällä tähän osoitteeseen sähköpostia.

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty