Romaniasiat

Suomessa toimii neljä alueellista romaniasiain neuvottelukuntaa. Neuvottelukunnan tarkoituksena on romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolosuhteiden edistäminen. Kokoonpanoissa tulee olla puolet romaneja. Lisäksi katsotaan alueellisuus sekä nais- ja miesmäärät.

Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on alueellaan

 • seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa
 • tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi
 • edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista
 • edistää romanien kielen ja kulttuurin vahvistamista
 • toimia romanien ja viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä.

Työ painottuu sidosryhmätyöskentelyyn ja verkostoitumiseen eri viranomaisten kanssa. Yhteistyötoimijoita ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä, kunnat, seurakunnat sekä valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta ja alueelliset neuvottelukunnat.

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat

 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella
 • Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sijaitseva neuvottelukunta toimii
  Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen toimialueilla
 • Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sijaitseva neuvottelukunta toimii
  Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla.


Aluehallintovirastojen ylijohtajat nimittävät alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty