Romaniasiat

Suomessa toimii neljä alueellista romaniasiain neuvottelukuntaa. Neuvottelukunnan tarkoituksena on romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolosuhteiden edistäminen. Kokoonpanoissa tulee olla puolet romaneja. Lisäksi katsotaan alueellisuus sekä nais- ja miesmäärät.

Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on alueellaan

  • seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi
  • edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista
  • edistää romanien kielen ja kulttuurin vahvistamista
  • toimia romanien ja viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä.

Työ painottuu sidosryhmätyöskentelyyn ja verkostoitumiseen eri viranomaisten kanssa. Yhteistyötoimijoita ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä, kunnat, seurakunnat sekä valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta ja alueelliset neuvottelukunnat.

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella
  • Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella
  • Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sijaitseva neuvottelukunta toimii
    Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen toimialueilla
  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sijaitseva neuvottelukunta toimii
    Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla.


Aluehallintovirastojen ylijohtajat nimittävät alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

 

Tietoa alueelta

Itä-Suomen alueellisen neuvottelukunnan sihteeri:
suunnitelija Helena Valentin
p. 0295 016 952
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa