Vähittäismyynnin raportointi

Vähittäismyyntiluvan haltijan velvollisuutena on toimittaa määräajoin valvontaviranomaisille myyntiään ja muuta toimintaansa koskevat valvonnan ja toiminnan riskien arvioimisen kannalta tarpeelliset ilmoitukset ja tiedot.

Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle kerran vuodessa alkoholijuomien ja elintarvikkeiden myyntinsä arvo lupakohtaisesti. Jokaisen luvanhaltijan on toimitettava tiedot aluehallintovirastolle ilmoituskauden päättyessä.

Aluehallintovirastot tallentavat ilmoituksen tiedot alkoholielinkeinorekisteriin. Luvanhaltija voi täyttää ja palauttaa ilmoituslomakkeen joko paperimuodossa, jolloin lomakkeen saa osoitteesta avi.fi tai sähköisesti osoitteessa www.valvira.fi.

Jos ilmoituskaudella ei ole ollut myyntiä eikä vähittäismyyntitoiminnan keskeytyksestä ole ilmoitettu lupaviranomaiselle, on ilmoitus annettava määräajassa ilmoituksin, että kaudella ei ole ollut myyntiä.

Tietojen saaminen on koko alan kannalta tärkeää, koska niiden avulla voidaan seurata alan kehitystä sekä ehkäistä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.

 

Päivitetty