Raportointi

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosi-ilmoitus aluehallintovirastoon ilmoitusvuotta seuraavan vuoden alussa. Vähittäismyynnin vuosi-ilmoitukset tallennetaan sähköisesti Valviran internet-sivulla. Vuosi-ilmoitukseen merkitään alkoholimyynti ja elintarvikemyynti. Vuosi-ilmoitusta käytetään mm. raportoinnissa ja harmaan talouden tutkinnassa.

AVIlle on lain mukaisesti oikeus saada valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat. Ilmoituksen antamatta jättäminen johtaa alkoholilaissa säädettyyn sanktiotoimenpiteeseen, joita ovat huomautus, varoitus ja toistuvissa tapauksissa anniskelu- tai vähittäismyyntiluvan peruutus joko määräajaksi tai kokonaan.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa