Raportointi

Anniskeluluvanhaltijan velvollisuutena on toimittaa määräajoin valvontaviranomaisille myyntiään ja muuta toimintaansa koskevat valvonnan ja toiminnan riskien arvioimisen kannalta tarpeelliset ilmoitukset ja tiedot.

Aikaisemmin luvanhaltijan on pitänyt ilmoittaa neljännesvuosittain anniskelumyyntiä koskevat tiedot lupakohtaisesti. Uuden alkoholilain myötä ilmoitukset annetaan puolivuosittain.

Anniskeluluvanhaltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle kaksi kertaa vuodessa alkoholijuomien anniskelunsa arvo ja henkilökuntansa määrä sekä alkoholijuomien vähittäismyyntinsä määrä ja arvo, jos anniskelupaikassa harjoitetaan anniskelussa olevien alkoholijuomien vähittäismyyntiä.

Anniskeluluvanhaltijan on lisäksi tehtävä lupaviranomaiselle kaksi kertaa vuodessa ilmoitus vähittäismyyntiluvanhaltijalta anniskeluun hankittujen alkoholijuomien määrästä ja arvosta.

Jokaisen luvanhaltijan on toimitettava tiedot aluehallintovirastolle ilmoituskauden päättyessä. 

Aluehallintovirastot tallentavat ilmoituksen tiedot alkoholielinkeinorekisteriin. Luvanhaltija voi täyttää ja palauttaa ilmoituslomakkeen joko paperimuodossa, jolloin lomakkeen saa osoitteesta avi.fi tai sähköisesti osoitteessa www.valvira.fi.

Jos ilmoituskaudella ei ole ollut myyntiä eikä anniskelutoiminnan keskeytyksestä ole ilmoitettu lupaviranomaiselle, on ilmoitus annettava määräajassa ilmoituksin, että kaudella ei ole ollut myyntiä.

Tietojen saaminen on koko alan kannalta tärkeää, koska niiden avulla voidaan seurata alan kehitystä sekä ehkäistä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa