Raportointi

Luvanhaltijan on toimitettava anniskelusta ilmoitus aluehallintovirastoon (AVI) neljännesvuosittain. Ilmoitus tallennetaan sähköisesti Valviran internet-sivulla ilmoituskauden seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Vastuu ilmoituksen tekemisestä ilman erillistä kehotusta on luvanhaltijalla.

Neljännesvuosi-ilmoitukseen merkitään alkoholimyynti (siideri, lonkero, viinit ja väkevät juomat), olutmyynti, ruokamyynti sekä tiedot ravintolahenkilökunnasta. Neljännesvuosi-ilmoitusta käytetään mm. raportoinnissa ja harmaan talouden tutkinnassa.

AVIlla on lain mukaan oikeus saada valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat. Ilmoituksen antamatta jättäminen johtaa alkoholilaissa säädettyyn sanktioon, joita ovat huomautus, varoitus ja toistuvissa tapauksissa anniskeluluvan peruutus joko määräajaksi tai kokonaan.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa