Peruspalvelujen arviointi

Arviointi perustuu kirjastolakiin. Arvioinnin tulosten avulla aluehallintoviranomainen seuraa kirjastopalvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellisuutta. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään valtakunnallisessa kehittämistyössä ja säädösvalmistelussa. Kirjastotoimen arviointikohteet sovitaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.  Arviointiraportteihin voi tutustua osoitteessa www.patio.fi. Peruspalvelujen lisäksi tehdään myös muita alueellisia arviointeja ja kuntakäyntejä. Kirjastojen itsearvioinnin tukena on opetus- ja kulttuuriministeriön mm. Suomen yleisten kirjastojen tilastot.


 

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen AVIn toimialueen kirjastopalvelujen saatavuutta 2015 selvitettiin vuonna 2016 julkaistussa raportissa.

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

lait ja asetukset