› Graafinen versio

Peruspalvelujen arviointi

Aluehallintovirasto (AVI) arvioi ja seuraa nuorisotoimen peruspalvelujen alueellista ja yhdenvertaista toteutumista. Arviointikohteet ja kriteerit suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön kanssa. Peruspalvelujen arviointi toteutetaan joka toinen vuosi.

Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena on nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä. Kuntiin lähetettävällä kyselyllä selvitetään nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuutta, vaikuttavuutta sekä kehittämistä. Arviointikohde perustuu erityisesti vuonna 2015 voimaan tulleeseen kuntalakiin (410/2015) sekä vuonna 2017 voimaan tulleeseen nuorisolakiin (1280/2016). Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointikyselyn vastaamisaika on tammikuussa 2018. Edellisen kerran nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmää on kartoitettu peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä vuosina 2007 ja 2010.

Nuorisotoimen peruspalvelujen arvioinnin kyselylomake tutustuttavaksi
(Kyselylinkki on lähetetty kunnan kirjaamoon)

 

Tietoa alueelta

Peruspalvelujen arviointi - Lappi

Lapin arviointiraportti vuodelta 2017 (www.patio.fi)

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Sähköpostiosoiteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut

muualla verkossa