Peruspalvelujen arviointi

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistuvat peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin. Arvioinnin avulla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa maan eri osissa on keskeinen periaate tilanteessa, jossa alueellinen erilaistuminen todellisuutta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnista, prosessin menetelmällisestä kehittämisestä sekä arviointia tukevan tietojärjestelmän muodostamisesta.

Yhteystiedot:

  • kehittämispäällikkö Olli Aulaskari, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
    p. 0295 017 533, gsm. 040 523 4840
    sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Uusin raportti

Peruspalvelujen arviointi 2017

Katso myös videoita:

Patio-ohjevideot

Tietoa alueelta

Peruspalvelujen arviointi Länsi-ja Sisä-Suomi

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin liittyvissä asioissa ota yhteys:

  • suunnittelija Simo Luukkainen, p. 0295 018 824

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty