Peruspalvelujen arviointi

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset osallistuvat peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin. Arvioinnin avulla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa maan eri osissa on keskeinen periaate tilanteessa, jossa alueellinen erilaistuminen todellisuutta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vastaa peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnista, prosessin menetelmällisestä kehittämisestä sekä arviointia tukevan tietojärjestelmän muodostamisesta.

Yhteystiedot:

  • kehittämispäällikkö Olli Aulaskari,Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
    puh. 0295 017 533, gsm. 040 523 4840
    sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Uusin raportti

Valtakunnalinen arviointi 2015

 

Tietoa alueelta

Peruspalvelujen arviointi - Lappi

Uusin raportti

Lapin arviointiraportti vuodelta 2015 (www.patio.fi)

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointiin liittyvissä asioissa ota yhteys:

  • opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Elisa Suutala, puh. 0295 017 385

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

muualla verkossa