Peruspalvelujen arviointi - Opetus

Aluehallintovirasto (AVI) seuraa ja arvioi opetus- ja sivistystoimen peruspalvelujen alueellista ja yhdenvertaista toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrittelee arviointikohteet ja arviointi tehdään yhteisesti sovituin mittarein ja kriteerein.

Peruspalvelujen arviointi tehdään joka toinen vuosi. Vuoden 2017 valtakunnalliset sekä alueelliset arviointiraportit julkistettiin 13.6.2018. Raportit löytyvät Patiosta (www.patio.fi).

Lisätietoa AVIen suorittamasta peruspalvelujen arvioinnista sekä aikaisemmat arviointiraportit löytyvät oikealta kohdasta Oikopolut -> Peruspalvelujen arviointi.

Välivuosina opetus- ja kulttuuriministeriö voi antaa aluehallintovirastojen tehtäväksi muita arviointeja. Vuonna 2012 tehtävänä  oli arvioida taiteen perusopetuksen alueellista saavutettavuutta.

Näet oman alueesi opetustoimen peruspalvelujen arvioinnin yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oma alueesi.
 

Tietoa alueelta

Peruspalvelujen arviointi - Opetus - Lappi

Lapin arviointiraportti vuodelta 2017 (www.patio.fi)

Lapin arviointiraportti vuodelta 2015 (www.patio.fi)

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:
- vastuualueen johtaja Kaisa Post, puh. 0295 017 355

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty