Perintä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myöntää valtakunnallisesti toimiluvat perintätoiminnan harjoittamiseen. Toimilupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Etelä-Suomen AVI myös valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. AVIn on kiellettävä ilman toimilupaa harjoitettu perintätoiminta.

Perintätoiminnan harjoittamisella tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.

Perintätoimen toimilupaa ei tarvita, jos

  • velkoja perii omia saataviaan
  • velkoja perii samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia
  • perintätoiminta on satunnaista, eikä sitä ole markkinoitu tai
  • toiminnan valvonta on muulla tavoin järjestetty, esimerkiksi raha-, eläke- ja vakuutuslaitosten toiminnassa sekä asianajajien osalta.

YHTEYSTIEDOT:

  • Tiedustelut ja kyselyt: elinkeinot.etela(a)avi.fi
  • Virallinen sähköposti: kirjaamo.etela(a)avi.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ratapihantie 9
PL 110
00521 Helsinki
Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

ylitarkastaja Timo Korhonen, puh. 0295 016 146

ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh. 0295 016 029

ylitarkastaja Mirja Kapraali, puh. 0295 016 287

tarkastaja Tiina Pekala, puh. 0295 016 182 (perintäluvat)

Päivitetty