Aluehallintovirasto (AVI) on sosiaalihuollon alueellinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden sosiaalihuollon palvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   


AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Virasto toimii alueensa asukkaiden parhaaksi yhteistyössä kuntien sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. AVIsta on mahdollista saada ohjausta, jos palveluissa tai laadussa on vakavia puutteita, epäkohtia tai asiasta kohdellaan epäasiallisesti.

 

AVIn toimintaa sosiaalipalveluissa ohjaavat lainsäädäntö ja AVI toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja muiden toimijoiden kanssa.

 

AVIn tehtäviä ovat:

 • sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien luvat ja ilmoitukset  (lupien myöntäminen ja sosiaalipalvelutoiminnan rekisteröinti)
 • kantelujen käsittely.

Tietoa alueelta

Perhe- ja sosiaalipalvelut - Itä-Suomi

Sosiaalihuollon asiantuntijat vastaavat 1.10.2019 alkaen sosiaalihuollon valvonta-, kantelu-, lupahallinto- ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröintitehtävistä sekä niihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta seuraavan tehtäväjaon mukaisesti:

Eerola Marjut, sosiaalihuollon ylitarkastaja; lastensuojelu, erityisesti sijaishuollon valvonta

Hyppönen Anu, sosiaalihuollon ylitarkastaja; vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Kumpulainen Marko, sosiaalihuollon ylitarkastaja; lastensuojelu sekä muut lapsiperheiden palvelut

Laitinen Kirsi, ylitarkastaja; vanhustenhuolto (asumis- ja laitos- sekä kotiin annettavat palvelut) (Siun sote sekä Etelä-Savosta Essoten ulkopuoliset kunnat)

Sorsa Pia, sosiaalihuollon ylitarkastaja; vanhustenhuolto (asumis- ja laitos- sekä kotiin annettavat palvelut) (Pohjois-Savo sekä Essote), valmiusasiat

Uusitalo Marita, sosiaalihuollon ylitarkastaja; mielenterveys-, päihde- ja toimeentulotukipalvelut, kuntouttava työtoiminta ja lähisuhdeväkivalta sekä valmiusasiat

Valentin Helena, suunnittelija; romaniasioiden suunnittelu- ja kehittämistehtävät (koko Itä-Suomi)

Liukkonen Taija, ylitarkastaja; sosiaali- ja terveydenhuoltoyksikön esittelijän tehtävät (mm. kehitysvammalain mukaiset oikaisuvaatimukset) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasioiden konsultointi

Syrjälä Satu, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö; esimiestehtävät, esittelijän tehtäviä kehitysvammaisten ja lastenvalvojapalvelujen sekä sosiaaliasiamiestoiminnan osalta. Sosiaalihuollon ammattihenkilövalvonnan yhdyshenkilö.

Vireille tulevat asiat pyydetään lähettämään osoitteella Itä-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo, PL 50, 50101 Mikkeli tai mielellään sähköisesti: kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelut viranhaltijoille pyydetään osoittamaan aluehallintovirastojen yhteisen vaihteen kautta: 029 501 6800


Päivitetty