Aluehallintovirasto (AVI) on sosiaalihuollon alueellinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden sosiaalihuollon palvelujen turvaaminen väestölle.

AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Virasto toimii alueensa asukkaiden parhaaksi yhteistyössä kuntien sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. AVIsta on mahdollista saada ohjausta, jos palveluissa tai laadussa on vakavia puutteita, epäkohtia tai asiasta kohdellaan epäasiallisesti.

AVIn toimintaa sosiaalipalveluissa ohjaavat lainsäädäntö ja AVI toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja muiden toimijoiden kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta
  • yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien luvat ja ilmoitukset  (lupien myöntäminen ja sosiaalipalvelutoiminnan rekisteröinti)
  • kantelujen käsittely.

Tietoa alueelta

Päivitetty