Aluehallintovirasto (AVI) on sosiaalihuollon alueellinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden sosiaalihuollon palvelujen turvaaminen väestölle.

AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Virasto toimii alueensa asukkaiden parhaaksi yhteistyössä kuntien sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. AVIsta on mahdollista saada ohjausta, jos palveluissa tai laadussa on vakavia puutteita, epäkohtia tai asiasta kohdellaan epäasiallisesti.

AVIn toimintaa sosiaalipalveluissa ohjaavat lainsäädäntö ja AVI toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja muiden toimijoiden kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta
  • yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien luvat ja ilmoitukset  (lupien myöntäminen ja sosiaalipalvelutoiminnan rekisteröinti)
  • kantelujen käsittely.

Tietoa alueelta

Perhe- ja sosiaalipalvelut - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Satu Syrjälä, p. 0295 016 944
- kehitysvammahuolto
- sosiaaliasiamiestoiminta
- lastenvalvojan tehtävät (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeudet)

sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa, p. 0295 016 853
- vanhustenhuolto
- sosiaalihuollon varautuminen

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marko Kumpulainen. p. 0295 016 860
- lastensuojelu
- muut lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut (ei lastenvalvojapalvelut)

sosiaalihuollon ylitarkastaja Anu Hyppönen, p. 0295 016 655
- yksityiset ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut
- vammaispalvelut

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Uusitalo, p. 0295 016 951
- päihdehuolto
- mielenterveyspalvelut
- toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö
- sosiaalipäivystys
- YVA (sosiaalihuolto)
- lähisuhdeväkivallan ehkäisy
- kuntouttava työtoiminta
- sosiaalihuollon valmiusasiat

suunnittelija Helena Valentin, p. 0295 016 952
- romaniasiat
- etniset asiat

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset oikaisuvaatimukset
 

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi:  013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690


Päivitetty