Aluehallintovirasto (AVI) on sosiaalihuollon alueellinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden sosiaalihuollon palvelujen turvaaminen väestölle.

AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Virasto toimii alueensa asukkaiden parhaaksi yhteistyössä kuntien sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. AVIsta on mahdollista saada ohjausta, jos palveluissa tai laadussa on vakavia puutteita, epäkohtia tai asiasta kohdellaan epäasiallisesti.

AVIn toimintaa sosiaalipalveluissa ohjaavat lainsäädäntö ja AVI toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja muiden toimijoiden kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

  • sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta
  • yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien luvat ja ilmoitukset  (lupien myöntäminen ja sosiaalipalvelutoiminnan rekisteröinti)
  • kantelujen käsittely.

Tietoa alueelta

Perhe- ja sosiaalipalvelut - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

sosiaalihuollon ylitarkastaja Sirkka Koponen, p. 0295 016 912
- yksityinen sosiaalipalvelutoiminta, luvat ja valvonta

tarkastaja Marko Kumpulainen, p. 0295 016 844 
- ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut
- yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marena Paahto. p. 0295 016 846
- lastensuojelu
- sosiaalipalvelut

tarkastaja Marja Porkka, p. 0295 016 937
- perustoimeentulotuen valtionosuuden maksatus
- perustamishankkeiden valtionosuudet (STM)

sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa, p. 0295 016 942
- vanhustenhuolto
- vammaispalvelut

sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä, p. 0295 016 944
- kehitysvammahuolto
- sosiaaliasiamiestoiminta
- lastenvalvojan tehtävät (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeudet)

sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Uusitalo, p. 0295 016 951
- päihdehuolto
- mielenterveyspalvelut
- toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö
- lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut
- sosiaalipäivystys
- sosiaalihuollon valmiusasiat
- YVA (sosiaalihuolto)
- lähisuhdeväkivallan ehkäisy
- kuntouttava työtoiminta

suunnittelija Helena Valentin, p. 0295 016 952
- romaniasiat
- etniset asiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi:  013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa