Valtionavustuksen hakeminen


Aluehallintovirasto voi myöntää erillistä valtionavustusta oppilaitosten ja päiväkotien investointeihin, mikäli määrärahaa on varattu valtion talousarvioon.

Avustusten hakemisesta annetaan erilliset ohjeet, kun määrärahoja tulee myönnettäväksi.

 

Tietoa alueelta

Valtionavustuksen hakeminen  - Lappi ja Pohjois-Suomi

Lapin aluehallintovirasto hoitaa oppilaitosrakentamisen tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla:

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

lomakkeet